1 muôn là bao nhiêu

-

1. (Danh) Muôn, một dạng của “vạn” 萬.2. Một âm là “mặc”. (Danh) “Mặc Kì” 万俟 chúng ta Mặc Kì (phức tính 複姓 bọn họ kép), vốn là tên của bộ lạc “Tiên Ti” 鮮卑, sau lấy làm cho họ. Đời Bắc Tề có “Mặc Sĩ Phổ Bạt” 万俟普拔.3. Giản thể của chữ 萬.

Bạn đang xem: 1 muôn là bao nhiêu

Đang xem: Một muôn là bao nhiêu

① Vạn, muôn, mười ngàn: 萬紫千紅 Muôn hồng nghìn tía; ② những lắm: 千軍萬馬 Thiên binh vạn mã; 萬事起頭難 Vạn sự khởi đầu nan, đa số việc mở màn đều cạnh tranh khăn; ③ Vô cùng, rất, xuất xắc đối, vượt lắm, hết sức: 萬難 hết sức khó khăn; 萬萬不可 tuyệt vời và hoàn hảo nhất không thể (không nên); 萬不能行 hoàn hảo không được làm; ④ (Họ) Vạn. Xem 万 (bộ 一).

Xem thêm: Cách Tiết Kiệm Pin Cho Laptop, Kéo Dài Tuổi Thọ Pin, 10+ Cách Tiết Kiệm Pin Cho Laptop Máy Tính

1. (Danh) § Theo Thiều Chửu: Chữ này trong ghê truyện ko có, chỉ trong kinh bên Phật có thôi. đơn vị “Phật” 佛 nói rằng lúc Phật lễ giáng sinh trước ngực bao gồm hiện ra hình chữ 卐 bạn sau new biết chữ ấy. Trong cỗ “Hoa Nghiêm” 華嚴 âm nghĩa nói rằng: chữ 卐 nguyên không có, mang lại niên hiệu Tràng Thọ sản phẩm công nghệ hai đời đơn vị Chu new chế ra và âm là “vạn”, nghĩa là muôn đức giỏi lành phần đa họp cả sống đấy: “cát tường vạn đức chi sở tập” 吉祥萬德之所集. Lại chữ 卐, nguyên giờ Phạn là Srivatsalaksana. “Cưu Ma La Thập” 鳩摩羅什 (344-413), “Huyền Trang” 玄奘 (600-664) dịch là “đức” 德, ngài “Bồ-Đề Lưu-Chi” 菩提流支 dịch là “vạn” 萬. Tương truyền mặt Ấn Độ là tướng cat tường; dịch là “đức” là nói về công đức; dịch là “vạn” là nói về công đức đầy đủ. Tuy vậy nguyên 卐 là hình tướng tá chứ không hẳn chữ, vì vậy dịch là cát-tường hải-vân-tướng mà theo hình xoay về bên hữu là cần hơn. Vì chưng xem như nhiễu Phật thì nhiễu về bên cạnh hữu, hào quang quẻ của Phật ở khoảng lông mày phóng ra cũng xoay trở về bên cạnh hữu, thì biết xoay trở về bên cạnh hữu new là tướng cat tường, tất cả chỗ làm cho xoay trở về bên cạnh tả 卍 là lầm.

① Chữ này trong ghê truyện không có, chỉ trong kinh đơn vị Phật tất cả thôi. đạo phật nói rằng lúc Phật lễ giáng sinh trước ngực gồm hiện ra hình chữ 卐 tín đồ sau mới biết chữ ấy. Trong bộ Hoa-nghiêm âm nghĩa nói rằng: chữ 卐 nguyên ko có, mang lại niên hiệu Tràng-thọ trang bị hai đời nhà Chu mới chế ra và âm là vạn, tức là muôn đức tốt lành đông đảo họp cả ở đấy. Lại chữ 卐, nguyên giờ đồng hồ Phạm là Śrīvatsalakṣaṇa. Các ngài La-thập, Huyền-trang dịch là đức 德, ngài Bồ-đề lưu-chi dịch là vạn 萬.Ở bên Ấn-độ thì tương truyền là dòng tướng cat tường, dịch là đức là nói về công đức, dịch là vạn là nói tới công đức đầy đủ. Tuy nhiên nguyên 卐 là hình tướng tá chứ chưa phải chữ, vì vậy dịch là cát-tường hải-vân-tướng mà theo như hình xoay về bên cạnh hữu là nên hơn. Bởi vì xem như nhiễu Phật thì nhiễu về bên cạnh hữu, hào quang quẻ của Phật ở khoảng lông mi phóng ra cũng xoay về bên cạnh hữu, thì biết xoay trở về bên cạnh hữu mới tà tướng mạo cát-tường, có chỗ làm cho xoay trở về bên cạnh tả 卍 là lầm.