Bật vị trí iphone

-

Để xác xác định trí của khách hàng khi dấn chỉ đường, tùy chỉnh cấu hình cuộc hứa hẹn và những tính năng khác, Dịch vụ định vị sử dụng tin tức (khi bao gồm sẵn) từ những mạng lưới GPS, kết nối Bluetooth, mạng Wi-Fi toàn bộ và mạng di động cầm tay của bạn. Lúc 1 ứng dụng đã sử dụng thương mại dịch vụ định vị, mở ra trên thanh trạng thái.

Bạn đang xem: Bật vị trí iphone

Khi bạn cấu hình thiết lập iPhone, chúng ta được hỏi xem vẫn muốn bật Dịch vụ xác định không. Sau đó, bạn có thể bật hoặc tắt thương mại & dịch vụ định vị bất kỳ lúc nào.

Lần thứ nhất ứng dụng có dữ liệu vị trí trường đoản cú iPhone, bạn nhận được một yêu ước với giải thuật thích. Một trong những ứng dụng có thể yêu ước vị trí của bạn chỉ một lượt duy nhất. Các ứng dụng khác có thể yêu mong bạn chia sẻ vị trí của mình bây giờ và vào tương lai. Dù các bạn cấp phép hoặc phủ nhận quyền truy cập đang ra mắt vào vị trí của mình, bạn cũng có thể thay thay đổi quyền truy vấn của ứng dụng sau này.

*

Nếu các bạn không bật Dịch vụ định vị khi thiết lập cấu hình iPhone lần đầu tiên tiên, hãy đi tới thiết đặt  >Quyền riêng biệt tư và Bảo mật > thương mại dịch vụ định vị, tiếp nối bật thương mại & dịch vụ định vị.


Đi tới cài đặt  > Quyền riêng tư & Bảo mật > thương mại & dịch vụ định vị.

*

Để xem lại hoặc biến đổi cài để quyền truy vấn cho một ứng dụng hoặc xem lời phân tích và lý giải cho việc yêu cầu dịch vụ thương mại định vị, hãy đụng vào ứng dụng.

Để cho phép một ứng dụng áp dụng vị trí rõ ràng của bạn, hãy nhằm Vị trí chính xác ở tinh thần bật. Để chỉ chia sẻ vị trí gần đúng của công ty – có thể đủ cho ứng dụng không đề nghị vị trí đúng mực của chúng ta – hãy tắt Vị trí thiết yếu xác.

Xem thêm: Avast Premier License Key And Activation Code In 2020, Avast Premier Activation Code And License Key


Ghi chú: Nếu chúng ta đặt quyền truy vấn cho một ứng dụng thành Hỏi trong lần tiếp theo, bạn được yêu thương cầu nhảy lại Dịch vụ xác định trong lần tiếp theo ứng dụng cố gắng sử dụng tính năng.


Để mày mò cách áp dụng thứ ba sử dụng thông tin đang yêu thương cầu, hãy xem lại các lao lý và chế độ quyền riêng bốn của ứng dụng. Hãy xem nội dung bài viết Hỗ trợ của hanggiasoc.vn reviews về quyền riêng tứ và thương mại dịch vụ định vị.


Khi bạn cho phép một ứng dụng luôn luôn sử dụng vị trí của doanh nghiệp trong nền, bạn cũng có thể nhận được cảnh báo về bài toán sử dụng thông tin đó của ứng dụng. (Những cảnh báo này được cho phép bạn đổi khác quyền, nếu như khách hàng muốn). Trong số cảnh báo, một bản đồ hiển thị những vị trí gần đây mà ứng dụng đã truy cập.

Để ẩn bản đồ, hãy đi tới setup  > Quyền riêng rẽ tư & Bảo mật > dịch vụ định vị > lưu ý vị trí, tiếp nối tắt bản đồ trong cảnh báo vị trí.

Với setup được tắt, bạn thường xuyên nhận được các cảnh báo vị trí, nhưng phiên bản đồ không hiển thị.


Một số thương mại dịch vụ hệ thống, chẳng hạn như gợi nhắc dựa bên trên vị trí cùng quảng cáo dựa trên vị trí, sử dụng dịch vụ thương mại định vị.

Để xem tâm lý của từng dịch vụ, để bật hoặc tắt Dịch vụ định vị cho từng dịch vụ hoặc để hiển thị vào thanh tâm lý khi những dịch vụ hệ thống đã bật thực hiện vị trí của bạn, hãy đi tới thiết lập  > Quyền riêng biệt tư và Bảo mật > dịch vụ thương mại định vị > thương mại & dịch vụ hệ thống.