Cách sử dụng la bàn trong minecraft

Trong trò đùa Minecraft, sản xuất là vật dụng căn phiên bản cơ mà ai ai cũng nên biết, nó là phương thức ghép vật dụng giúp đỡ bạn tìm thấy đa số những đồ vật phẩm trong game. Có 2 chỗ nhằm sản xuất, khung chế tạo 2×2 trong túi đồ dùng (mặc định phím E), giành cho những sản phẩm dễ dàng dễ dàng sản xuất. Thứ đọng 2 là form chế tạo 3×3 vào bàn chế tạo , dành cho phần đông mặt hàng mà lại size 2×2 không chế được cùng dĩ nhiên nó cũng cực nhọc rộng nhiều.Bạn sẽ xem: Cách sử dụng la bàn vào minecraft
You watching: Cách sử dụng la bàn trong minecraft

*See more: Steps To Redeem Intel® Gaming Bundle Code Game & Phần Mềm Trị Giá Đến 130$

*See more: Cách Cân Bằng Trắng Trong Photoshop, Khử Ám Vàng Bằng Photoshop Và Lightroom

Khung sản xuất vật dụng 3×3

Có nhiều người hỏi bí quyết sản xuất cánh cứng, đĩa nhạc, im ngựa,.. vv thì mình xin trả lời là siêu tiếc bọn chúng tất yêu chế tạo được, chúng ta chỉ có thể tra cứu thấy chúng ngơi nghỉ đô thị chấm dứt bên dưới quả đât chấm dứt, hầm mỏ sinh hoạt những hang động, với còn nhiều khu vực không giống trên bản vật của Minecraft!

Và sau đây bản thân đã hướng dẫn cụ thể biện pháp chế tạo cũng giống như toàn bộ những cách làm sản xuất đồ:

Mục lục:

woodplankssticktorchSoul Torchcrafting tablefurnacechestladderfenceboatwood slabstone slabsigndoor

glow stonesnow blocktntclay blockbricksbookshelfsandstonesmooth sandstonechiseled sandstonenote blockjack o’lanternblochồng of redstonelapis lazuli blockbloông chồng of diamondbloông xã of goldblock of ironbloông xã of emeraldbloông chồng of coalblock of copperstone bricksstaircobblestone staircobblestone wallnether brickquartz blockchiseled quartzquartz pillardyed terracottatuyệt balegranite stairandesitedioritepolished granitepolished andesitepolished dioriteprismarineprismaring brickssea lanterncoarse dirtslime blockmossy cobblestonemossy stone bricksstone bricksred sandstonesmooth red sandstonechiseled red sandstonepurpur blockpurpur pillarmagma blocknether wart blockred nether brickbone blockdried kelp blockpacked icexanh iceHoney BlockHoneycomb BlockBeehivePolished BasaltPolished BlackstoneChiseled Polished BlackstonePolished Blackstone BricksBlochồng of NetheriteWaxed Bloông chồng of Copper

pickaxesaxesshovelshoesfishing rodCarrot on a StickWarped Fungus on a Stickflint & steelcompassclockbucketshearsbundlespyglass

helmetchestplateleggingsbootsswordshielddyed shieldbowarrowhorse armourspectral arrowtipped arrowconduitturtle shellcrossbow

Pressure PlatesWeighted Pressure PlatesTrapdoorFence GateButtonLeverRedstone RepeaterRedstone TorchJukeboxDispenserPistonSticky PistonMinecartPowered MinecartStorage MinecartRailPowered RailDetector RailRedstone LampTripwire HookActivator RailDaylight DetectorDropperHopper Minecart with HopperMinecart with TNTRedstone ComparatorTrapped ChestIron TrapdoorObserverTarget

BowlMushroom StewBreadGolden AppleEnchanted Golden AppleSugarCakeCookiesMelon BlockMelon SeedsPumpkin SeedsGolden CarrotPumpkin PieRabbit StewSuspicious StewHoney Bottle

BedPaintingPaperBookBook and QuillMapGlass PanesIron BarsGold IngotNether Briông chồng FenceEye of EnderEnchantment TableFire ChargeEnder ChestBeaconAnvilFlower PotItem FrameGlow Item FrameFirework RocketFirework StarLeadCarpetsStained GlassLeatherBannerArmor StandEnd RodEnd CrystalIron NuggetConcrete PowderCampfireSoul CampfireScaffoldingBarrelBlast FurnaceSmokerCartography TableComposterFletching TableSmithing TableStonecutterGrindstoneLanternLecternLoomNetherite IngotChainRespawn AnchorLodestoneCandleDyed Candleshulker box

Bone MealLight Gray DyeGray DyeRose RedOrange DyeDandelion YellowLime DyeLight Blue DyeCyan DyePurple DyePink DyeMagenta DyeWhite DyeBlue DyeBrown DyeBlaông chồng Dye

WoolLight Gray WoolGray WoolBlack WoolRed WoolOrange WoolYellow WoolLime WoolGreen WoolLight Blue WoolCyan WoolBlue WoolPurple WoolMagenta WoolPink WoolBrown Wool

Glass BottleCauldronBrewing StandBtia laze PowderMagma CreamFermented Spider EyeGlistering Melon

Cooked PorkchopSteakCooked ChickenCooked RabbitCooked MuttonCooked CodCooked SalmonBaked PotatoDried KelpIron IngotGold IngotGlassStoneSmooth SandstoneSmooth Red SandstoneSmooth StoneSmooth QuartzBrickNether BrickTerracottaDeepslate StoneCracked Deepslate TilesCracked Stone BricksDeepslate StoneCracked Deepslate TilesCoalLapis LazuliRedstone DustDiamondEmeraldNether QuartzWhite Glazed TerracottaOrange Glazed TerracottaMagenta Glazed TerracottaLight Blue Glazed TerracottaYellow Glazed TerracottaLime Glazed TerracottaPink Glazed TerracottaGray Glazed TerracottaLight Gray Glazed TerracottaCyan Glazed TerracottaPurple Glazed TerracottaBlue Glazed TerracottaBrown Glazed TerracottaGreen Glazed TerracottaRed Glazed TerracottaBlachồng Glazed TerracottaIron NuggetGold NuggetGreen DyeCharcoalPopped Chorus FruitSpongeLime Dye
Items Nguyên liệu Cách chế tạo Công dụng
Gỗ Thân gỗ