Cách tính diện tích hình bình hành

-

Để học giỏi môn toán hình các bạn phải hiểu rõ về tính chất, vết hiệu nhận biết và cách làm tính để có thể áp dụng vào giải bài xích tập cho bao gồm xác. Từ bây giờ THPT chăm Lam sơn xin gửi đến các bạn công thức tính diện tích hình bình hành cùng chu vi hình bình hành đúng chuẩn nhất bạn có thể học ở trong để áp dụng vào giải bài bác tập.

Bạn đang xem: Cách tính diện tích hình bình hành

*

1. Hình bình hành là gì ?

Hình bình hành vào hình học tập Euclide là một hình tứ giác được tạo thành thành khi hai cặp con đường thẳng song song giảm nhau. Nó là một trong dạng đặc trưng của hình thang.

*

2. Tính chất hình bình hành

Trong hình bình hành thì có:

Các cạnh đối tuy nhiên song và bằng nhau.Các góc đối bởi nhau.Hai đường chéo cắt nhau trên trung điểm của từng đường.

3. Công thức tính diện tích hình bình hành

*

=> diện tích hình bình hành bởi cạnh đáy nhân cùng với chiều cao, cách làm tính S = a.h

Trong đó

S là diện tích.a = cạnh đáyh= chiều cao

Ví dụ 1 : Một hình bình hành có độ dài đáy là a, độ cao là h. Khi đó công thức tính diện tích s hình bình hành đó là:

A. S = (a+h)×2

B. S = a+h

C. S = a×h

D. S = a×h∶2

Trả lời

Đáp án chính xác là : S=a×h. Chọn giải đáp C

Ví dụ 2 : cho 1 hình bình hành ABCD có chiều nhiều năm cạnh đáy CD = 10 cm và chiều cao nối trường đoản cú đỉnh A xuống cạnh CD dài 5 cm. Hỏi diện tích của hình bình hành ABCD là bao nhiêu.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chặn Quảng Cáo Coccoc, Chặn Quảng Cáo Cốc Cốc, Tắt Quảng Cáo Cốc Cốc

Giải:

Áp dụng theo bí quyết tính diện tích s hình bình hành ta có:

S = a.h = 10.5 = 50 cm2.

Vậy diện tích s của hình bình hành là 50 cm2.

Ví dụ 3 : diện tích hình bình hành có độ nhiều năm đáy là 14cm và độ cao là 8cm là:

A. 22cm2

B. 44cm2

C. 56cm2

D. 112cm2

Giải 

Diện tích hình bình hành đó là:

14×8=112(cm2)

Đáp số: 112cm2. Chọn giải đáp C

4. Công thức tính chu vi hình bình hành

=> Chu vi hình bình hành là tổng độ nhiều năm của 4 cạnh hình bình hành hay nói cách khắc bằng 2 lần tổng một cặp cạnh của hình bình hành đó. Công thức p. = ( a + b ) x 2

Trong đó

P là chu vi hình bình hànha và b: hai cạnh nằm kề nhau của hình bình hành.

Ví dụ 4 : Tính chu vi của hình bình hành tất cả cạnh a = đôi mươi cm, cạnh b =15 cm

Giải

Áp dụng công thức phường = 2 x (a + b)

=> p = 2 x (20 + 15) = 50 cm

Ví dụ 5 : cho 1 hình bình hành ABCD gồm hai cạnh a và b theo lần lượt là 5 cm và 7 cm. Hỏi chu vi của hình bình hành ABCD bằng bao nhiêu?

Bài Giải:

=> Áp dụng công thức tính chu vi hình bình hành ta có: p. = (a +b) x 2 = (7 + 5) x 2 =12 x 2 = 24 cm