Cách xem pass wifi trên win 8

Làm thế làm sao để thấy được mật khẩu đăng nhập của mạng Wifi cơ mà mình đã sử dụng ? Nghe tương đối bi quan cười bởi bạn đang nghĩ là lần chần mật khẩu thì làm sao nhưng mà chúng ta cũng có thể thực hiện được đúng không nào