Câu danh ngôn về sách

-

Danh ngôn mới

Quy nguyên tắc đã chuyển đổi rồi. Sức khỏe thật sự sở hữu trong tay người có mức giá sách phệ nhất, chứ không hẳn tủ súng hay chiếc ví bự nhất.

Bạn đang xem: Câu danh ngôn về sách

Anthony J. D"Angelo


Hãy chỉ cho tôi thấy một gia đình người người đều hiểu sách, và tôi sẽ cho chính mình thấy những người làm thế giới này gửi dịch.

Napoleon Bonaparte


Người đọc vô số và dùng tới cỗ óc quá ít sẽ lâm vào thói quen suy nghĩ lười biếng.

Any man who reads too much and uses his own brain too little falls into lazy habits of thinking.

Albert Einstein2487 tín đồ thích Thích

Một fan không đọc sách chẳng rộng gì kẻ không biết đọc.

A person who won’t read has no advantage over one who can’t read.

Mark Twain1716 tín đồ thích Thích


Hãy cảnh giác khi đọc sách về mức độ khỏe. Bạn có thể bỏ mạng do một lỗi in ấn.

Be careful about reading health books. You may die of a misprint.

Mark Twain1442 người thích Thích

Thiên nhiên và sách trực thuộc về những hai con mắt đã thấy chúng.

Nature và books belong lớn the eyes that see them.

Ralph Waldo Emerson1056 tín đồ thích Thích

Sách hay, cũng như bạn tốt, ít cùng được lựa chọn lựa; lựa chọn càng nhiều, hưởng thụ càng nhiều.

Good books, like good friends, are few and chosen; the more select, the more enjoyable.

Louisa May Alcott972 tín đồ thích Thích

Chúng ta hãy dịu dàng và tử tế yêu thương những phương tiện đi lại của tri thức. Họ hãy dám đọc, nghĩ, nói cùng viết.

Let us tenderly và kindly cherish, therefore, the means of knowledge. Let us dare khổng lồ read, think, speak, & write.

John Adams937 fan thích Thích

Đọc sách hay cũng như trò truyện với những bộ óc tuyệt đối hoàn hảo nhất của những thế kỷ đang trôi qua.

The reading of all good books is like a conversation with the finest minds of past centuries.

Rene Descartes882 fan thích Thích

Một cuốn sách giỏi trên giá sách là 1 người bạn dù quay lưng lại nhưng vẫn chính là bạn tốt.

A good book on your shelf is a friend that turns its back on you & remains a friend.

Khuyết danh836 người thích Thích

Chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm kiếm được sự yên ủi khỏi những trắc trở của cuộc đời.

It is from books that wise people derive consolation in the troubles of life.

Victor Hugo782 fan thích Thích

Việc đọc vô cùng quan trọng. Nếu như bạn biết bí quyết đọc, cả nhân loại sẽ xuất hiện cho bạn.

Reading is important. If you know how lớn read then the whole world opens up lớn you

Barack Obama763 bạn thích Thích

Bạn càng gọi nhiều, bạn càng biết nhiều. Chúng ta càng học nhiều, chúng ta càng đi nhiều.

The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you"ll go.

Dr Seuss619 bạn thích Thích

Trong rất nhiều cuốn sách chứa đựng linh hồn của trong cả chiều dài quá khứ.

In books lies the soul of the whole past time.

Thomas Carlyle563 người thích Thích

Bạn biết rằng các bạn đã đọc một cuốn sách hay khi bạn giở cho trang sau cuối và cảm thấy như mình vừa chia tay một fan bạn.

You know you"ve read a good book when you turn the last page & feel as if you"ve lost a friend.

Khuyết danh502 fan thích Thích

Chỉ vào sách, con fan mới biết đến sự thật, tình cảm và cái đẹp hoàn hảo.

Only in books has mankind known perfect truth, love and beauty.

George Bernard Shaw491 bạn thích Thích

Những gì sách dạy họ cũng giống như lửa. Bọn họ lấy nó từ quán ăn xóm, thắp nó trong công ty ta, rước nó truyền cho người khác, cùng nó trở thành gia sản của toàn bộ mọi người.

The instruction we find in books is lượt thích fire. We fetch it from our neighbours, kindle it at home, communicate it khổng lồ others, và it becomes the property of all.

Xem thêm: Tổng Đài Taxi Mai Linh Rạch Giá, Mai Linh Kiên Giang

Voltaire478 tín đồ thích Thích

Như một đứa trẻ đọc truyện, điều tệ hại là khi bạn đọc đến hồi kết, và vậy rồi xong. Ý tôi là thật đau khổ khi truyện không còn thêm nữa.

The awful thing, as a kid reading, was that you came to the end of the story, và that was it. I mean, it would be heartbreaking that there was no more of it.

Robert Creeley461 fan thích Thích

Cuộc đời ta biến hóa theo nhị cách: qua những người dân ta gặp gỡ và qua hầu hết cuốn sách ta đọc.

Our lives change in two ways :through the people we meet and the books we read.

Harvey MacKay451 fan thích Thích

Không cần được đốt sách để tiêu diệt một nền văn hóa. Chỉ cần buộc bạn ta xong xuôi đọc nhưng mà thôi.

You don"t have lớn burn books to lớn destroy a culture. Just get people to lớn stop reading them.

Mahatma Gandhi432 người thích Thích

Nghệ thuật hiểu là lướt qua 1 cách khôn ngoan.

The art of reading is to skip judiciously.

Alexander Hamilton402 người thích Thích

Khi bọn họ đốt sách thì đó là họ đang dần đốt cả chủng loại người.

Whenever books are burned, men also in the end are burned.

Heinrich Heine387 fan thích Thích

Tôi càng đọc, tôi càng suy ngẫm; và tôi càng được nhiều, tôi càng có thể tin chắn chắn mình lần khần điều gì.

The more I read, the more I meditate; and the more I acquire, the more I am enabled lớn affirm that I know nothing.

Voltaire380 fan thích Thích

Sách là nguồn của cải quý báu của quả đât và là di tích xứng đáng của các thế hệ và những quốc gia.

Books are the treasured wealth of the world & the fit inheritance of generations and nations.

Henry David Thoreau370 người thích Thích

Sách cũ, giấy đen, không hề đọc được, nhưng này lại có giá trị của các trang nhật ký cuộc đời. Nó là kỷ niệm, là nói nhớ, là số đông cuốn sách không hẳn để đọc mà để nghĩ ngợi, nhằm suy tư, để ngẩn ngơ cùng năm tháng đời người. Bán chúng có tác dụng chi. Vì chưng giữ chúng thì chật nhà nhưng không có chúng, cuộc sống ta hốt nhiên hóa ra bi hùng tênh, trống rỗng...

Nguyễn Nhật Ánh327 bạn thích Thích

Sách cũng như bạn hữu, buộc phải ít và bắt buộc được lựa chọn kỹ.

Books lượt thích friends, should be few & well-chosen.

Samuel Johnson316 fan thích Thích

Chúng ta sẽ thay đổi gì dựa vào vào điều họ đọc sau thời điểm tất cả những thầy gia sư đã xong việc với chúng ta. Trường học béo tốt nhất chính là sách vở.

What we become depends on what we read after all of the professors have finished with us. The greatest university of all is a collection of books.

Thomas Carlyle303 người thích Thích

Tất cả phần lớn gì con bạn đã làm, nghĩ về hoặc trở thành: được bảo đảm một biện pháp kỳ diệu trên phần đa trang sách.

All that mankind has done, thought or been: it is lying as in magic preservation in the pages of books.

Thomas Carlyle295 người thích Thích

Tôi thấy tivi rất tất cả tính giáo dục. Mỗi lúc ai đó bật ti vi lên, tôi lại sang chống khác cùng đọc sách.

I find television very educating. Every time somebody turns on the set, I go into the other room and read a book.

Groucho Marx288 người thích Thích

Tôi ghét sách; bọn chúng chỉ dậy ta nói đến những điều mà ta chẳng biết gì.

I hate books; they only teach us to talk about things we know nothing about.

Jean Jacques Rousseau265 tín đồ thích Thích

Sách chỉ chi phí giấy nếu họ không hành vi theo đa số hiểu biết mà bốn tưởng sở hữu lại.

Books are but waste paper unless we spend in kích hoạt the wisdom we get from thought.

Edward Bulwer Lytton260 tín đồ thích Thích

*

Nếu các bạn chỉ đọc đa số cuốn sách mà toàn bộ mọi fan đều đọc, chúng ta chỉ hoàn toàn có thể nghĩ cho tới điều toàn bộ mọi bạn đều suy nghĩ tới.

If you only read the books that everyone else is reading, you can only think what everyone else is thinking.