Cho 8.9 gam một hợp chất hữu cơ x

Cho 8,9 gam một đúng theo hóa học cơ học X tất cả bí quyết phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 ml hỗn hợp NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn, cô cạn hỗn hợp chiếm được 11,7 gam hóa học rắn. Công thức kết cấu thu gọn của X là

Pmùi hương pháp giải

+) Từ số mol NaOH và số mol X => số mol NaOH dư

+) tính Mmuối bột => CTPT của muối bột => CTPT của X

Lời giải của GV hanggiasoc.vn

$k = pi + v = frac2.3 + 2 - 7 + 12 = 1$

$n_X = dfrac8,989 = 0,1,mol,;,n_NaOH = 1,5.0,1 = 0,15,mol$

nNaOH dư = 0,15 - 0,1 = 0,05 mol

mmuối bột = 11,7 - 0,05.40 = 9,7 gam

nmuối = nX = 0,1 mol

Mmuối = $dfrac9,70,1 = 97$ → Muối là H2NCH2COONa

→ X là H2NCH2COOCH3

Đáp án phải chọn là: d


*

*

*

*

*

Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là nơi bắt đầu phenyl). Dãy các chất bố trí theo thứ tự lực bazơ sút dần dần là

Cho 10 gam amin 1-1 chức X bội nghịch ứng hoàn toàn cùng với HCl (dư), chiếm được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là

lúc đốt cháy trọn vẹn một amin đơn chức X, chiếm được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) cùng 10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là

Cho 2,1 gam hh X bao gồm 2 amin no, solo chức, sau đó nhau vào hàng đồng đẳng bội nghịch ứng không còn với dd HCl (dư), nhận được 3,925 gam hh muối. Công thức của 2 amin vào hh X là

Hỗn thích hợp khí X có O2 với O3 có tỉ khối hận so với H2 là 22.Hỗn vừa lòng khí Y có metylamin với etylamin tất cả tỉ kân hận so với H2 là 17,833. Để đốt hoàn toàn V1 lít Y đề xuất toàn diện V2 lkhông nhiều X (biết sản phẩm cháy bao gồm CO2, H2O cùng N2, các chất khí đo ở cùng ĐK ánh sáng, áp suất). Tỉ lệ V1 : V2 là

Có 3 hóa học hữu cơ: H2N-CH2-COOH, CH3CH2-COOH, CH33-NH2. Để nhận thấy dd của các hòa hợp hóa học trên, chỉ việc sử dụng một thuốc thử làm sao sau đây?

Cho cha dung dịch bao gồm cùng độ đậm đặc mol: (1) H2NCH3COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2. Dãy xếp theo lắp thêm tự pH tăng dần đều là:

Trong những dung dịch: CH3–CH2–NH2, H2N–CH2–COOH, H2N–CH2–CH(NH2)–COOH, HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH, số hỗn hợp làm cho xanh quỳ tím là

Chất hữu cơ X mạch hsinh hoạt tất cả dạng H2N-R-COOR" (R, R" là những cội hiđrocacbon) xác suất khối lượng nitơ trong X là 15,73%. Cho m gam X phản nghịch ứng trọn vẹn cùng với hỗn hợp NaOH, toàn cục lượng ancol ra đời đến chức năng không còn với CuO (đun nóng) được anđehit Y (ancol chỉ bị oxi hoá thành anđehit). Cho toàn cục Y chức năng với cùng 1 lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, chiếm được 12,96 gam Ag kết tủa. Giá trị của m là

α-aminoaxit X đựng một tổ –NH2. Cho 10,3 gam X tác dụng cùng với axit HCl (dư), chiếm được 13,95 gam muối hạt khan. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của X là

Cho 0,02 mol α-amino axit X tác dụng trọn vẹn cùng với hỗn hợp cất 0,04 mol NaOH. Mặt khác 0,02 mol X công dụng vừa đủ với hỗn hợp đựng 0,02 mol HCl, thu được 3,67 gam muối hạt. Công thức của X là

Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml hỗn hợp HCl 2M, chiếm được hỗn hợp X. Cho NaOH dư vào hỗn hợp X. Sau khi những phản bội ứng xẩy ra trọn vẹn, số mol NaOH vẫn bội nghịch ứng là

Cho chất cơ học X có cách làm phân tử C2H8O3N2 tính năng cùng với dung dịch NaOH, nhận được hóa học hữu cơ đối chọi chức Y cùng các chất vô sinh. Khối hận lượng phân tử (theo đvC) của Y là

Cho hỗn hợp X bao gồm nhị hóa học hữu cơ tất cả thuộc công thức phân tử C2H7NO2 công dụng vừa đủ cùng với hỗn hợp NaOH và đun nóng, chiếm được hỗn hợp Y với 4,48 lít hh Z (sống đktc) bao gồm nhì khí (hầu như làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ kăn năn tương đối của Z so với H2 bởi 13,75. Cô cạn hỗn hợp Y thu được cân nặng muối hạt khan là

Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có cách làm phân tử C3H7O2N bội nghịch ứng cùng với 100 ml hỗn hợp NaOH 1,5M. Sau Lúc phản bội ứng xẩy ra trọn vẹn, cô cạn dung dịch chiếm được 11,7 gam hóa học rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Đun nóng hóa học H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH vào hỗn hợp HCl (dư), sau khi các phản nghịch ứng xong nhận được sản phẩm là:

Tdiệt phân không còn m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) nhận được tất cả hổn hợp có 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là

Tdiệt phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) với 1 mol phenylalanin (Phe). Tbỏ phân ko trọn vẹn X thu được đipeptit Val-Phe cùng tripeptit Gly-Ala-Val tuy nhiên ko nhận được đipeptit Gly-Gly. Chất X có công thức là

Tbỏ phân hoàn toàn 60 gam tất cả hổn hợp nhị đipeptit nhận được 63,6 gam hỗn hợp X gồm những amino axit (những amino axit chỉ bao gồm một tổ amino cùng một nhóm cacboxyl vào phân tử). Nếu cho 1/10 các thành phần hỗn hợp X tính năng với dung dịch HCl (dư), cô cạn cẩn thận hỗn hợp, thì lượng muối khan nhận được là

Tripeptit X và tetrapeptit Y hầu hết mạch hnghỉ ngơi. Lúc thủy phân trọn vẹn hỗn hợp có X và Y chỉ tạo ra một amino axit nhất tất cả bí quyết H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y trong oxi dư, thu được N2 cùng 36,3 gam các thành phần hỗn hợp gồm CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X trong oxi dư, mang lại sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản nghịch ứng đầy đủ xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Chất X (C6H16O4N2) là muối bột amoni của axit cacboxylic, hóa học Y (C6H15O3N3, mạch hở) là muối hạt amoni của đipeptit. Cho tất cả hổn hợp E gồm X với Y tác dụng không còn cùng với dung dịch NaOH nhận được các thành phần hỗn hợp có hai amin no (đều phải có nhị ngulặng tử cacbon vào phân tử, không hẳn đồng phân của nhau) cùng hỗn hợp B chỉ cất nhị muối (A với D). Cho những phát biểu sau:

(1) Chất X cùng Y phần đa công dụng cùng với dung dịch NaOH theo tỉ trọng mol 1 : 2.Quý khách hàng đã xem: Cho 8.9 gam một phù hợp chất cơ học x

(2) Thủy phân X chiếm được etylamin.

You watching: Cho 8.9 gam một hợp chất hữu cơ x

(3) Dung dịch B có tác dụng tmê mệt gia phản nghịch ứng tráng bạc.

(4) Các A với D tất cả cùng số nguyên tử cacbon.

Số nhận định và đánh giá đúng

Cho những vạc biểu

(2) Dung dịch lysin làm quì tím hóa xanh.

See more: Cách Hack Game Candy Crush Saga Full Vàng, Tiền, Mạng ❤️ 2021

(3) Hiện tượng riêu cua nổi lên khi nấu ăn canh cua là do sự đông tụ protein.

(4) Trong phân tử peptit (mạch hở) gồm đựng team NH2 và COOH.

See more: Apple Iphone 6 32Gb Quốc Tế Cũ, Giá Rẻ Bảo Hành 6 Tháng, Apple Iphone 6S 32Gb Cũ 99%

(5) Tơ nilon-6,6 và tơ lapsan đều có cùng yếu tắc nguyên ổn tố.

Số phát biểu đúng

Cho sơ thứ bội nghịch ứng sau:

(mathbfXleft( C_4H_9O_2N ight)xrightarrowNaOH,t^0mathbfX_mathbf1xrightarrowHCl(du)mathbfX_mathbf2xrightarrowCH_3OH,HCl(khan)mathbfX_mathbf3xrightarrowKOHH_2NCH_2COOK.)