Excel cơ bản cho kế toán

Excel là phần mềm đang rất được thực hiện phổ biến trong số công ty lớn hiện thời, bạn có tác dụng kế toán thù bạn nên sẵn sàng cho doanh nghiệp phần nhiều hành trang để triển khai tốt các bước trên các đơn vị.

You watching: Excel cơ bản cho kế toán

Quý khách hàng đề nghị làm cho mình những kinh nghiệm tay nghề làm cho bên trên các phần mềm kế toán thù giúp đỡ bạn có tác dụng nhanh và chính xác các quá trình của một kế tân oán viên.

Những hàm excel hay gặp mặt vào quá trình kế toán này mong muốn để giúp các bạn xử lí nkhô hanh vào các bước tại doanh nghiệp của chính mình.

*

I. HÀM LOGIC.

1. Hàm AND:

- Cú pháp: AND (Logical1, Logical2, ….)

- Các đối số: Logical1, Logical2… là những biểu thức ĐK.

- Hàm trả về quý giá TRUE (1) nếu như tất cả những đối số của nó là đúng, trả về quý hiếm FALSE (0) trường hợp một tuyệt các đối số của chính nó là không đúng.

Lưu ý:

- Các đối số cần là quý giá ngắn gọn xúc tích hoặc mảng xuất xắc tmê mẩn chiếu bao gồm cất giá trị súc tích.

- Nếu đối số tsay mê chiếu là cực hiếm text hoặc Null (rỗng) thì các quý giá kia bị bỏ qua mất.

- Nếu vùng tđắm say chiếu ko chứa cực hiếm ngắn gọn xúc tích thì hàm trả về lỗi #VALUE!

- Ví dụ: =AND(D7>0,D7

2. Hàm OR:

- Cú pháp: OR (Logical1, Logical2…)

- Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức ĐK.

- Hàm trả về quý giá TRUE (1) trường hợp bất kể một đối số nào của nó là đúng, trả về cực hiếm FALSE (0) trường hợp toàn bộ các đối số của nó là sai.

3. Hàm NOT:

- Cú pháp: NOT(Logical)

- Đối số: Logical là 1 trong những quý giá hay như là 1 biểu thức ngắn gọn xúc tích.

- Hàm đảo ngược quý hiếm của đối số. Sử dụng NOT Lúc bạn muốn che định cực hiếm của đối số vào phxay toán thù này.

II. NHÓM HÀM TOÁN HỌC.

1. Hàm ABS:

- Lấy giá trị tuyệt đối hoàn hảo của một số

- Cú pháp: ABS(Number)

- Đối số: Number là một quý giá số, một tmê mệt chiếu hay 1 biểu thức.

- Ví dụ: =ABS(A5 + 5)

2. POWER:

- Hàm trả về lũy quá của một số.

- Cú pháp: POWER(Number, Power)

- Các tsi mê số: Number: Là một trong những thực cơ mà bạn có nhu cầu rước lũy vượt.

- Power: Là số mũ.

- ví dụ như = POWER(5,2) = 25

3. Hàm PRODUCT:

- quý khách hoàn toàn có thể sử dụng hàm PRODUCT nỗ lực đến toán thù tử nhân * nhằm tính tích của một hàng.

- Cú pháp: PRODUCT(Number1, Number2…)

- Các tsay mê số: Number1, Number2… là dãy số mà lại bạn muốn nhân.

4. Hàm MOD:

- Lấy quý giá dư của phxay phân chia.

- Cú pháp: MOD(Number, pisor)

- Các đối số: Number: Số bị phân tách.

- pisor: Số chia.

5. Hàm ROUNDUP:

- Làm tròn một số trong những.

- Cú pháp: ROUNDUP(Number, Num_digits)

- Các tđắm đuối số: Number: Là một vài thực cơ mà bạn muốn có tác dụng tròn lên.

- Number_digits: là bậc số thập phân mà lại bạn muốn có tác dụng tròn.

- Chú ý:

- Nếu Num_digits > 0 đang làm cho tròn phần thập phân.

- Nếu Num_digits = 0 đã làm cho tròn lên số tự nhiên sớm nhất.

- Nếu Num_digits

6. Hàm EVEN:

- Làm tròn lên thành số ngulặng chẵn sớm nhất.

- Cú pháp: EVEN(Number)

- ttê mê số: Number là số cơ mà bạn muốn làm cho tròn.

- Chụ ý:

- Nếu Number chưa hẳn là kiểu số thì hàm trả về lỗi #VALUE!

7. Hàm ODD:

- Làm tròn lên thành số nguyên lẻ sớm nhất.

- Cú pháp: ODD(Number)

- Tđắm đuối số: Number là số nhưng bạn muốn làm tròn.

8. Hàm ROUNDDOWN:

- Làm tròn xuống một số trong những.

- Cú pháp: ROUNDDOWN(Number, Num_digits)

- Các tsi số: tương tự như nhỏng hàm ROUNDUP..

III. NHÓM HÀM THỐNG KÊ.

A. Nhóm hàm tính tổng

1. Hàm SUM:

- Cộng toàn bộ các số vào một vùng dữ liệu được lựa chọn.

- Cú pháp: SUM(Number1, Number2…)

- Các tmê say số: Number1, Number2… là những số yêu cầu tính tổng.

2. Hàm SUMIF:

- Tính tổng của các ô được chỉ định và hướng dẫn vì hầu như tiêu chuẩn chỉnh đưa vào.

- Cú pháp: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range)

- Các tsay mê số: Range: Là dãy cơ mà bạn muốn xác minh.

- Criteria: những tiêu chuẩn chỉnh mà ước ao tính tổng. Tiêu chuẩn chỉnh này có thể là số, biểu thức hoặc chuỗi.

- Sum_range: Là các ô thực sự cần tính tổng.

- Ví dụ: = SUMIF(B3:B8,”

- Tính tổng của các cực hiếm trong vùng từ bỏ B2 mang đến B5 cùng với ĐK là các quý giá nhỏ hơn hoặc bằng 10.

B. Nhóm hàm tính quý giá trung bình

1. Hàm AVERAGE:

- Trả về gi trị vừa đủ của những đối số.

- Cú pháp: AVERAGE(Number1, Number2…)

- Các tđắm say số: Number1, Number2 … là các số bắt buộc tính cực hiếm vừa phải.

2. Hàm SUMPRODUCT:

- Lấy tích của những hàng đưa vào, tiếp nối tính tổng của những tích kia.

- Cú pháp: SUMPRODUCT(Array1, Array2, Array3…)

- Các tmê mẩn số: Array1, Array2, Array3… là những dãy ô mà bạn muốn nhân sau đó tính tổng những tích.

- Chú ý:

- Các đối số trong những dãy yêu cầu thuộc chiều. Nếu không hàm đã trả về cực hiếm lỗi #VALUE.

C. Nhóm hàm tìm kiếm quý hiếm lớn nhất với nhỏ dại nhất

1. Hàm MAX:

- Trả về số lớn số 1 trong dãy được nhập.

- Cú pháp: MAX(Number1, Number2…)

- Các tđê mê số: Number1, Number2… là hàng nhưng mà bạn muốn kiếm tìm giá trị lớn nhất sinh sống trong các số ấy.

2. Hàm LAGRE:

- Tìm số bự vật dụng k vào một hàng được nhập.

- Cú pháp: LARGE(Array, k)

- Các tmê mẩn số: Array: Là một mảng hoặc một vùng dữ liệu.

- k: Là phong cách của số bạn muốn tìm Tính từ lúc số lớn nhất trong dãy.

3. Hàm MIN:

- Trả về số nhỏ tuổi tốt nhất vào dãy được nhtràn lên.

- Cú pháp: MIN(Number1, Number2…)

- Các tsay đắm số: Number1, Number2… là dãy cơ mà bạn muốn kiếm tìm quý giá nhỏ tuổi độc nhất làm việc trong số ấy.

4. Hàm SMALL:

- Tìm số nhỏ dại sản phẩm công nghệ k trong một dãy được nhtràn vào.

- Cú pháp: SMALL(Array, k)

- Các tmê mẩn số: Array: Là một mảng hoặc một vùng của dữ liệu.

- k: Là kiểu dáng của số mà lại bạn có nhu cầu tìm kiếm Tính từ lúc số nhỏ dại tuyệt nhất trong hàng.

D. Nhóm hàm đếm dữ liệu

1. Hàm COUNT:

- Hàm COUNT đếm những ô đựng tài liệu hình dạng số trong hàng.

- Cú pháp: COUNT(Value1, Value2, …)

- Các tyêu thích số: Value1, Value2… là mảng tốt dãy tài liệu.

2. Hàm COUNTA:

- Đếm tất cả những ô cất dữ liệu.

- Cú pháp: COUNTA(Value1, Value2, …)

- Các tđê mê số: Value1, Value2… là mảng xuất xắc hàng dữ liệu.

3. Hàm COUNTIF:

- Hàm COUNTIF đếm các ô đựng cực hiếm số theo một ĐK mang lại trước.

See more: Avast License Key Activation Code, Till 2038 100% Working For You!

- Cú pháp: COUNTIF(Range, Criteria)

- Các ttê mê số: Range: Dãy tài liệu mà lại bạn có nhu cầu đếm.

- Criteria: Là tiêu chuẩn cho các ô được đếm.

- Ví dụ: = COUNTIF(B3:B11,”>100″): (Đếm toàn bộ những ô vào hàng B3:B11 gồm chứa số lớn hơn 100)

IV. NHÓM HÀM CHUỖI.

1. Hàm LEFT:

- Trích những cam kết từ bỏ bên trái của chuỗi nhập lệ.

- Cú pháp: LEFT(Text,Num_chars)

- Các đối số: Text: Chuỗi vnạp năng lượng bản.

- Num_Chars: Số ký kết tự ước ao trích.

- Ví dụ: =LEFT(Tôi tên là,3) = “Tôi”

2. Hàm RIGHT:

- Trích các ký tự mặt đề nghị của chuỗi nhập lệ.

- Cú pháp: RIGHT(Text,Num_chars)

- Các đối số: tựa như hàm LEFT.

- Ví dụ: =RIGHT(Tôi tên là,2) = “là”

3. Hàm MID:

- Trích các ký tự tự số bắt đầu vào chuỗi được nhtràn lên.

- Cú pháp: MID(Text,Start_num, Num_chars)

- Các đối số: Text: chuỗi vnạp năng lượng bạn dạng.

- Start_num: Số máy tự của ký trường đoản cú bước đầu được trích.

- Num_chars: Số ký từ phải trích.

4. Hàm UPPER:

- Đổi chuỗi nhập lệ thành chữ hoa.

- Cú pháp: UPPER(Text)

5. Hàm LOWER:

- Đổi chuỗi nhập lệ thành chữ thường.

- Cú pháp: LOWER(Text)

6. Hàm PROPER:

- Đổi ký kết từ đầu của tự vào chuỗi thành chữ hoa.

- Cú pháp: PROPER(Text)

- Ví dụ: =PROPER(phan van a) = “Phan Van A”

7. Hàm TRIM:

- Cắt vứt các ký kết từ bỏ white làm việc đầu chuỗi với cuối chuỗi.

- Cú pháp: TRIM(Text)

V. NHÓM HÀM NGÀY THÁNG.

1. Hàm DATE:

- Hàm Date trả về một chuỗi trình diễn một kiểu ngày đặc thù.

- Cú pháp: DATE(year,month,day)

- Các tđê mê số:

- Year: diễn tả năm, hoàn toàn có thể từ một cho 4 chữ số. Nếu chúng ta nhập 2 chữ số, theo mặc định Excel đã lấy năm ban đầu là: 1900.(Ví dụ)

- Month: miêu tả tháng trong thời điểm. Nếu month to hơn 12 thì Excel đã tự động tính thêm các mon mang đến số diễn đạt năm.

- Day: miêu tả ngày vào tháng. Nếu Day to hơn số ngày vào thời điểm tháng hướng đẫn, thì Excel vẫn tự động hóa tính thêm ngày mang lại số diễn tả tháng.

Lưu ý:

- Excel lưu trữ loại ngày như một chuỗi số thường xuyên, vày vậy rất có thể áp dụng các phxay toán thù cộng (+), trừ (-) mang đến vẻ bên ngoài ngày.(Ví dụ)

2. Hàm DAY:

- Trả về ngày tương ứng với chuỗi ngày chuyển vào. Giá trị trả về là một số trong những vẻ bên ngoài Integer ngơi nghỉ trong vòng từ là một mang lại 31.

- Cú pháp: DAY(Serial_num)

- Tmê mệt số:

- Serial_num: Là dữ liệu hình dạng Date, rất có thể là 1 trong hàm DATE hoặc hiệu quả của một hàm hay phương pháp không giống.

3. Hàm MONTH:

- Trả về mon của chuỗi ngày được biểu hiện. Giá trị trả về là một số sinh hoạt trong khoảng 1 cho 12.

- Cú pháp: MONTH(Series_num)

- Tđam mê số:

- Series_num: Là một chuỗi ngày, hoàn toàn có thể là một trong hàm DATE hoặc hiệu quả của một hàm xuất xắc bí quyết khác.

4. Hàm YEAR:

- Trả về năm tương ứng với chuỗi ngày gửi vào. Year được trả về là 1 trong những hình dáng Integer trong khoảng 1900-9999.

- Cú pháp: YEAR(Serial_num)

- Tđắm đuối số:

- Serial_num: Là một dữ liệu giao diện ngày, có thể là 1 hàm DATE hoặc kết quả của một hàm giỏi phương pháp khác

5. Hàm TODAY:

- Trả về ngày lúc này của hệ thống.

- Cú pháp: TODAY()

- Hàm này không tồn tại những đối số.

6. Hàm WEEKDAY:

- Trả về số chỉ trang bị vào tuần.

- Cú pháp: WEEKDAY(Serial, Return_type)

- Các đối số: - Serial: một số hay giá trị hình dạng ngày.

- Return_type: hướng đẫn dạng hình dữ liệu trả về.

VI. HÀM VỀ THỜI GIAN.

1. Hàm TIME:

- Trả về một chuỗi trình bày một phong cách thời hạn đặc thù. Giá trị trả về là một số trong những trong vòng từ bỏ 0 mang đến 0.99999999, miêu tả thời hạn tự 0:00:00 cho 23:59:59.

- Cú pháp: TIME(Hour,Minute,Second)

- Các tđam mê số: Được tính tựa như sinh hoạt hàm DATE.

- Hour: diễn đạt tiếng, là một số tự 0 cho 32767.

- Minute: miêu tả phút ít, là một trong những từ 0 mang đến 32767.

- Second: biểu đạt giây, là một trong những trường đoản cú 0 mang đến 32767.

2. Hàm HOUR:

- Trả về giờ đồng hồ trong thời gian ngày của tài liệu vẻ bên ngoài tiếng đưa vào. Giá trị trả về là 1 trong vẻ bên ngoài Integer trong khoảng từ bỏ 0 (12:00A.M) mang đến 23 (11:00P.M).

- Cú pháp: HOUR(Serial_num)

- Tsay mê số:

- Serial_num: Là dữ liệu giao diện Time. Thời gian hoàn toàn có thể được nhập như:

- Một chuỗi kí từ bỏ nằm trong lốt nháy (ví dụ “5:30 PM”)

- Một số thập phân (ví dụ 0,2145 diễn tả 5:08 AM)

- Kết trái của một cách làm hay như là một hàm không giống.

3. Hàm MINUTE:

- Trả về phút ít của tài liệu phong cách Time đưa vào. Giá trị trả về là 1 trong những phong cách Integer trong vòng từ bỏ 0 đến 59.

- Cú pháp: MINUTE(Serial_num)

- Tmê mệt số: Serial_num: Tương tự nhỏng trong bí quyết HOUR.

4. Hàm SECOND:

- Trả về giây của tài liệu vẻ bên ngoài Time chuyển vào. Giá trị trả về là một trong những dạng hình Integer trong vòng từ bỏ 0 đến 59.

- Cú pháp: SECOND(Serial_num)

- Tsi số: Serial_num: Tương trường đoản cú nlỗi trong cách làm HOUR.

5. Hàm NOW:

- Trả về ngày giờ lúc này của khối hệ thống.

- Cú pháp: NOW()

- Hàm này không có các đối số.

VII. NHÓM HÀM DÒ TÌM DỮ LIỆU.

1. Hàm VLOOKUP:

- phiêu lưu một quý giá khác trong một mặt hàng bằng cách đối chiếu nó với các quý hiếm vào cột trước tiên của bảng nhập vào.

- Cú pháp:

- VLOOKUP(Lookup Value, Table array, Col idx num, )

- Các tham số:

- Lookup Value: Giá trị đề xuất mang ra so sánh nhằm tra cứu tìm.

- Table array: Bảng chứa đọc tin nhưng tài liệu trong bảng là dữ liệu nhằm đối chiếu. Vùng dữ liệu này buộc phải là tmê mẩn chiếu hoàn hảo nhất.

- Nếu giá trị Range lookup là TRUE hoặc được làm lơ, thì các quý hiếm trong cột dùng làm so sánh yêu cầu được sắp xếp tăng nhiều.

- Col idx num: số chỉ cột dữ liệu nhưng mà bạn muốn rước trong phép so sánh.

- Range lookup: Là một quý hiếm luận lý nhằm chỉ định và hướng dẫn mang lại hàm VLOOKUP tìm giá trị chính xác hoặc tìm kiếm cực hiếm gần đúng. + Nếu Range lookup là TRUE hoặc bỏ qua, thì quý hiếm khoảng được trả về.

Chụ ý:

- Nếu quý hiếm Lookup value nhỏ tuổi rộng quý giá nhỏ dại độc nhất trong cột đầu tiên của bảng Table array, nó đã thông báo lỗi #N/A.

- Ví dụ: =VLOOKUP(F11,$C$20:$D$22,2,0)

- Tìm một giá trị bởi cực hiếm sinh hoạt ô F11 trong các cột thứ nhất, và mang giá trị tương ứng nghỉ ngơi cột thứ hai.

2. Hàm HLOOKUP:

- Tìm tìm tựa như nlỗi hàm VLOOKUP.. cơ mà bằng cách đối chiếu nó cùng với những quý giá vào hàng đầu tiên của bảng nhtràn vào.

- Cú pháp: HLOOKUP(Lookup Value, Table array, Col idx num, )

- Các tsay đắm số giống như nhỏng hàm VLOOKUP.

3. Hàm INDEX:

- Trả về một cực hiếm hay một tđê mê chiếu mang lại một giá trị trong phạm vi bảng tốt vùng tài liệu.

- Cú pháp:

- INDEX(Array,Row_num,Col_num)

- Các tmê mệt số:

- Array: Là một vùng cất những ô hoặc một mảng không thay đổi.

- Nếu Array chỉ đựng một hàng và một cột, tđắm đuối số Row_num hoặc Col_num khớp ứng là tùy ý.

- Nếu Array có khá nhiều rộng một sản phẩm hoặc một cột thì chỉ một Row_num hoặc Col_num được áp dụng.

- Row_num: Chọn lựa sản phẩm vào Array. Nếu Row_num được bỏ lỡ thì Col_num là nên.

See more: Access Denied - My Talking Tom V 4

- Col_num: Chọn lựa cột vào Array. Nếu Col_num được bỏ qua thì Row_num là cần.