Giá quạt thông gió phòng ngủ

-
*

Quạt hút thông gió âm trần tập đoàn mitsubishi VD-20ZP4T5

(Lỗ đợi :31,5x31,5 ) - Made in tập đoàn mitsubishi Thailand

6.600.000 VND


Bạn đang xem: Giá quạt thông gió phòng ngủ

*

Quạt hút thông gió âm trần mitsubishi VD-20Z4T3

(Lỗ ngóng :31,5x31,5 ) - Made in tập đoàn mitsubishi Thailand

6.000.000 VND


*

Quạt hút thông gió âm trần tập đoàn mitsubishi VD-18Z4T5

(Lỗ chờ: 28 x 28 cm) - Made in mitsubishi Thailand

4.550.000 VND


*

Quạt hút thông gió âm trần tập đoàn mitsubishi VD-15ZP4T6

(Lỗ hóng : 26x26) - Made in mitsubishi Thailand

2.930.000 VND


*

Quạt hút thông gió âm trần mitsubishi VD-15Z4T6

(Lỗ ngóng : 26x26) - Made in tập đoàn mitsubishi Thailand

2.800.000 VND


*

Quạt hút thông gió âm trần tập đoàn mitsubishi VD-10Z4T6/10Z4T5

Lỗ ngóng : 18x18 - Made in mitsubishi Thailand

2.150.000 VND


*

Quạt hút thông gió âm trần mitsubishi EX-25SC5T

(Lỗ chờ : 33,7x33,7) - Made in Thailand

980.000 VND


Xem thêm: Cách Đổi Bàn Phím Android Giao Diện, Màu Sắc, Cách Thay Đổi Bàn Phím Trên Android

*

Quạt hút thông gió âm trần mitsubishi EX-20SC5T

(Lỗ chờ: 28.5 - 28.5 cm) - Made in mitsubishi Thailand

790.000 VND


*

Quạt hút thông gió âm trần mitsubishi EX-15SC6T

Lỗ chờ : 21x21 centimet - Made in tập đoàn mitsubishi Thailand

730.000 VND


*

Quạt hút thông gió tính năng sưởi ấm Panasonic FV-27BV1

5.990.000 VND


*

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-15EGS1

Lỗ chờ: 16,5x16,5 - Made in Thái Lan

930.000 VND


*

Quạt hút thông gió lắp tường Panasonic FV-20AL9

(1_chiều) (Lỗ chờ: 25x25) - Made in Thái Lan

1.000.000 VND


*

Quạt hút thông gió đính thêm tường Panasonic FV-25AL9

(1_chiều) (Lỗ chờ: 30x30) - Made in Thái Lan

1.105.000 VND


*

Quạt hút thông gió lắp tường Panasonic FV-30AL7

(Lỗ chờ: 35x35 cm) - Made in Thái Lan

2.220.000 VND


*

Quạt hút thông gió gắn thêm tường 2d Panasonic FV-20RL7

(2_chiều) (Lỗ chờ: 25x25) - Made in Thái Lan

1.600.000 VND