Hàm đọc số tiền bằng chữ

-

Đọc số tiền thành chữ là 1 trong trong số gần như chủ đề rất được thân thương trên Excel. Trong phần nhiều các nhiều loại giao dịch: hợp đồng, hóa đơn… đều yêu ước phải hiểu số tiền bởi chữ. Trong những bài viết trước đây của Học Excel Online, chúng ta đã được hiểu cách áp dụng Add-in trong Excel để thao tác làm việc này. Còn trong bài viết này, chúng ta sẽ hiểu thêm một phương pháp làm khác: thực hiện hàm, cách làm trong Excel để đọc số chi phí thành chữ. Hãy cùng mày mò ngay nào.

Bạn đang xem: Hàm đọc số tiền bằng chữ

Đây là kết quả họ sẽ đạt được:

*

Có thể thấy bí quyết xét những hàm IF hơn, bởi vì logic phức tạp hơn. Trong một số trong những logic có áp dụng thêm hàm SUM, hàm AND để xét đồng thời những vị trí.

Đọc vị trí hàng tỷ (hàng đơn vị)

Các trường vừa lòng logic có thể xảy ra với vị trí này bao gồm:

Phần từ địa chỉ hàng tỷ trở về bên trái (từ C3:E3) gồm vị trí nào gồm số liệu không, hay nói theo một cách khác là đối chiếu tổng C3:E3 có =0 giỏi không. Trường hợp =0 thì tức là không gồm nội dung gì.

Xem thêm: Câu Đố Vui Trong Nhanh Như Chớp Mùa 2 Tập 8 Mùa 2, Nhanh Như Chớp

Khi đó sẽ không còn cần đọc địa điểm này, kết quả là rỗng.Nếu lô ghích trên là sai, tức là có thể có một trong 3 địa chỉ thì đã xét cụ thể hơn, bao gồm:

1. Tại địa chỉ hàng tỷ = 0 với trước đó có số >0 thì chỉ đọc là “tỷ” mà không thèm theo phần đọc chữ số. Hoàn toàn có thể phiên âm là “tỷ” xuất xắc “tỉ” phụ thuộc vào tiếng địa phương. Vậy có thể tùy chỉnh data validation / danh mục chọn tại ô E4 để mang theo địa điểm E4

2. Không đúng theo súc tích 1 thì tức là tại địa chỉ E3 có con số. Khi đó việc đọc số ở E3 ra chữ dựa vào theo chữ số ở phía trước nó (hàng chục). Chú ý sẽ đọc khác ở vị trí số 1 và số 5 như sau:

Nếu có phần hàng trăm thì hàng đơn vị đọc là 1=mốt với 5=lăm

Nếu không có phần hàng chục thì hàng đơn vị đọc là 1=một với 5=năm

Lưu ý: bên cạnh đó có thể tùy biến ở địa điểm số 4 đọc là “bốn” xuất xắc “” tùy thuộc vào cách đọc từng địa phương. Hoàn toàn có thể tạo danh sách chọn riêng mang lại từ này với tham chiếu ở vị trí “bốn” mang lại giá trị được chọn đó.

Công thức tại ô E5 được viết như sau:

E5=IF(SUM(C3:E3)=0,””,IF(AND(SUM(C3:D3)>0,E3=0),” “&E4,CHOOSE(E3,IF(D3>0,”mốt”,”một”),”hai”,”ba”,”bốn”,IF(D3>0,”lăm”,”năm”),”sáu”,”bảy”,”tám”,”chín”)&” “&E4))

Như vậy bọn chúng ta đã đọc kết thúc phần sản phẩm tỷ. Tác dụng như sau:

*