Hàm eof trong c++

#includeusing namespace std;ifstream fi("OFFICE.INP");ofstream fo("OFFICE.OUT");int main(){ int total=0; int sl=0; while (!fi.eof()) fi >> sl; total += sl; fo


You watching: Hàm eof trong c++

Các pro lý giải dùm em lệnh While(!fi.eof()) trong code trên nhé. Vì sao lại cần sử dụng lệnh này bắt đầu dk ak.em có thể thế bằng lệnh khác dk k ạ? Em cảm ơn những ạ
Trả lời cùng với trích dẫn
*

*
Thành viên mới
*

*
Ngulặng bản được gửi do loitom
*

Các pro lý giải dùm em lệnh While(!fi.eof()) vào code bên trên nhé. Vì sao lại cần sử dụng lệnh này bắt đầu dk ak.em hoàn toàn có thể cố bởi lệnh khác dk k ạ? Em cảm ơn các ạ


See more: Cách In 2 Mặt Trong Excel 2007, 2010, 2013 Hiệu Quả Nhất, Cách In 2 Mặt Trong Excel Như Thế Nào

Trả lời cùng rất trích dẫn
Learn how to integrate IBM Bluemix inlớn your existing environment. Moving khổng lồ the cloud need not be an all or nothing decision. Read the paper
ai có thể giải thích rõ hơn hộ bản thân không?Trong tệp tin OFFICE.INP.. bao gồm gì cùng phân tích và lý giải hộ bản thân đoạn này nữawhile (!fi.eof()) fi >> sl; total += sl;
ai hoàn toàn có thể giải thích rõ hơn hộ mình không?Trong file OFFICE.INP bao hàm gì và lý giải hộ mình đoạn này nữawhile (!fi.eof()) fi >> sl; total += sl;
eof() là hàm kiểm tra con trỏ ở vào tệp tin có phải vẫn ở cuối tệp tin hay không, hàm sẽ trả về quý hiếm 0 nếu chưa phải cuối tệp tin, quý hiếm 1 nếu cuối tệp tin. while (!fi.eof()) nghĩa là while (fi.eof()==0) nghĩa là Lúc không ở cuối tệp tin thì làm những việc sau:fi >> sl; //nghĩa là hiểu từ tệp tin 1 số rồi gán vào sltotal=total+sl;Nlỗi thế đủ rõ chưa bạn?


See more: Microsoft Project 2013 Free Download 32/64 Bit Full Version, Microsoft Project 2013 Download Full Crack

Quiông xã NavigationNhập môn lập trình sẵn C/C++TopCác khoanh vùng của siteCác diễn đànCỘNG ĐỒNG C VIỆTĐỊNH HƯỚNG, ĐÀO TẠO & VIỆC LÀM NGÀNH CNTTLẬPhường TRÌNH VISUAL C#LẬPhường TRÌNH OBJECTIVE-CLẬPhường TRÌNH JAVALẬP. TRÌNH VISUAL C++ | LẬPhường. TRÌNH VISUAL C++.NETLẬP TRÌNH C++ | LẬP.. TRÌNH C | LẬP TRÌNH C++0XLẬP TRÌNH TRÊN LINUX | LINUX PROGRAMMINGDATABASE & REPORTING | CÁC HỆ QUẢN TRỊ DATABASETHÀNH VIÊN CỘNG ĐỒNG C VIỆTTHẢO LUẬN CHUNGCHUYÊN MỤC GIẢI TRÍ