Hướng dẫn chơi starcraft 2 offline (engb patch 1

-

Tui up lên phiên bản 1.0.3 khi vào game lựa chọn mục play as guest thì nó hiển thị bảng : offline play authorization is required lớn enable offline play, connect to lớn Battle.net khổng lồ authorize your trò chơi client. You also need at least one StarCraft II character on the account. Trường hợp đã nghịch offline thì còn bắt "connect lớn Battle.net to lớn authorize your trò chơi client" có tác dụng gì.Nhiều người cũng trở thành lỗi này sẽ không biết là lỗi game hay k? Có bạn nói là xóa đi tải lại trước lúc cài thì điền key vào nhưng khi cài nó chẳng hiện lên bảng nào để điền key vào cả.


Bạn đang xem: Hướng dẫn chơi starcraft 2 offline (engb patch 1

offline play authorization is required khổng lồ enable offline play, connect to Battle.net khổng lồ authorize your trò chơi client. You also need at least one StarCraft II character on the account. Nu1ebfu u0111u00e3 chu01a1i offline thu00ec cu00f2n bu1eaft "connect to Battle.net lớn authorize your game client" lu00e0m gu00ec.Nhiu1ec1u ngu01b0u1eddi cu0169ng bu1ecb lu1ed7i nu00e0y khu00f4ng biu1ebft lu00e0 lu1ed7i trò chơi hay k? Cu00f3 ngu01b0u1eddi nu00f3i lu00e0 xu00f3a u0111i cu00e0i lu1ea1i tru01b0u1edbc lúc cu00e0i thu00ec u0111iu1ec1n key vu00e0o nhu01b0ng lúc cu00e0i nu00f3 chu1eb3ng hiu1ec7n lu00ean bu1ea3ng nu00e0o u0111u1ec3 u0111iu1ec1n key vu00e0o cu1ea3.","product_id":0,"type":0,"date":1285063021,"date_text":"12 nu0103m","link":"/hoidap/4124/235215/lam-sao-de-vao-duoc-starcraf-2-offline.html","num_reply":1,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"aivan1","name":"fjghbfg","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"xuanvang56
*

Xem thêm: Cách Xoay Chữ Trong Word 2010, 2013, 2016 Và 2019, Please Wait

Đầu tiên chúng ta cài SC 2, xong sao đó chúng ta mở icon SC2 bên trên desktop lên mang lại nó update dữ liệu ( thọ mau tùy mạng internet của mạng, vừa phải 20p) ngừng down folder crack này về http://www.mediafire.com/?ohoy463o84i18s… chép đè vào thư mục cài game. Là OK nghịch dc ngay.
u0110u1ea7u tiu00ean bu1ea1n cu00e0i SC 2, chấm dứt sao u0111u00f3 bu1ea1n mu1edf icon SC2 tru00ean desktop lu00ean đến nu00f3 update du1eef liu1ec7u ( lu00e2u mau tu00f9y mu1ea1ng mạng internet cu1ee7a mu1ea1ng, trung bu00ecnh 20p) ngừng down thu01b0 mu1ee5c crack nu00e0y vu1ec1 http://www.mediafire.com/?ohoy463o84i18s… chu00e9p u0111u00e8 vu00e0o thu01b0 mu1ee5c cu00e0i game. Lu00e0 OK chu01a1i dc ngay. ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"12 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":235215,"user":{"id":1,"login_name":"linhhh","name":"thuy linh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2208