Lan là viết tắt của cụm từ tiếng anh nào

abbreviation for local area network: a system for connecting the computers of people who work in the same building


You watching: Lan là viết tắt của cụm từ tiếng anh nào

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ hanggiasoc.vn.Học những tự bạn phải tiếp xúc một bí quyết đầy niềm tin.


abbreviation for local area network: a system for connecting the computers of people who live near each other or work in the same building:
*

the act of collecting or producing money for a particular purpose, especially for a charity

Về việc này
*

Trang nhật ký cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*See more: Block Là Gì Trên Facebook, Lmht? Block Là Gì Trên Facebook Trên Messenger

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp loài chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hanggiasoc.vn English hanggiasoc.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


See more: Top 5 Phần Mềm Chuyển Đổi Video Sang Mp3 Tốt Nhất Trên Pc, Chuyển Đổi Video Youtube Sang Mp3, Mp4

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語