Hệ thống nhiệm vụ hoàng kim trong trò chơi võ lâm truyền kỳ

*

- Nhiệm vụ chính đường được trao từ Long Ngũ sinh sống những xóm, msinh hoạt túi đựng thỏng giới thiệu của Long Ngũ, sẽ nhận được thư trình làng của Long Ngũ cho những NPC của 3 phe với tlỗi gửi cho mình, hãy tham khảo thỏng Long Ngũ gửi cho bạn. Nhiệm vụ bao gồm tuyến bao hàm 3 phe : Chính phái, Trung lập với Tà phái ban đầu từ bỏ cấp trăng tròn là rất có thể làm cho . Có thể thực hiện cả 3 nhiều loại trách nhiệm này đồng thời..

- Có thể triển khai bằng khối hệ thống có tác dụng trách nhiệm nkhô giòn.

CHUỖI NHIỆM VỤ - CHÍNH PHÁI BÍ MẬT TẦM LONG HỘI :

Điều Kiện:

- Đạt cung cấp 20.

Cấp 20:

- Đến Đại Lý gặp Lý Mạc Sầu (182,198) đối thoại.

- Sau khi hội thoại, cho toạ độ (204,186) ra bến tàu vượt qua Lý Mạc Sầu.

- Sau Khi đánh bại Mạc Sầu, quay về chạm mặt Mạc Sầu ngơi nghỉ trong thành Đại Lý.

Cấp 30:

- Đến Thủ Đô Hà Nội gặp gỡ Công Tử Tiếu (403,319) hội thoại.

- Đi Dược Vương Động tầng 1 (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Dược Vương Động tầng trệt dưới ) đánh bại Mãnh Phàm (192,207).

- Sau Lúc tàn phá Giới Lưu Phong trở lại Đại Lý chạm chán Mạc Sầu.

Cấp 40:

- Đến Dương Châu chạm mặt Hạ Vô Thỏng (212,195) hội thoại.

- Sau kia mang đến Điểm Thương hễ tầng 3 (Đại lý -> Điểm tmùi hương sơn -> Điểm thương động -> tầng 1 -> tầng 2 ->tầng 3) vượt qua Tả Đao Hiệp ( 194,190).

- Sau khi vượt qua Tả Đao Hiệp quay về giao đến Lý Mạc Sầu tại Đại Lý.

Cấp 50:

- Đến Lâm An kiếm tìm gặp Mạnh Phàm (203,187) đối thoại.

- Sau đó đến Hưởng Thủy Động (Thủ Đô Hà Nội -> Tkhô cứng Thành Sơn -> Hưởng Thuỷ Động) tấn công Oán Độc (264,207).

- Sau Lúc tiêu diệt Oán Độc quay về gặp Mạnh Phàm.

Cấp 60:

- Đến Tương Dương -> Nha Môn Tương Dương đánh bại Thần bí Nam nhân (211,195).

- Sau Khi hủy diệt Thần túng tmùi hương nhân trở lại Đại Lý chạm chán Mạc Sầu.

- Về gặp mặt Long Ngũ (làm việc những xóm ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta ý muốn làm cho nhiệm vụ cấp trăng tròn -> Hoàn thành trọng trách.

You watching: Hệ thống nhiệm vụ hoàng kim trong trò chơi võ lâm truyền kỳ

CHUỖI NHIỆM VỤ - TRUNG LẬPhường. CÂU CHUYỆN LÂM UYÊN NHAI :

Điều Kiện:

- Đạt cấp cho đôi mươi.

Cấp 20:

- Đến Biện Kinh chạm mặt Phó Nam Bang (212,197) đối thoại.

- Sau đó đi đến La Tiêu Sơn (Lâm An -> Long Tuyền Thôn -> La Tiêu Sơn) vượt mặt Ninch Tướng Quân ( 254,172).

- Sau Lúc tàn phá Ninch Tướng Quân trở lại Biện Kinc gặp Phó Nam Băng.

Cấp 30:

- Đến Biện Kinch gặp mặt Phó Nam Bang (212,197) đối thoại.

- Sau kia mang đến Khoái Hoạt Lâm (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái -> Khoái Hoạt Lâm) tấn công Lưu Thiện tại Tượng ( 201,199).

- Đánh bại Lưu Thiện Trượng trở lại gặp Phó Nam Băng.

Cấp 40:

- Đến Biện Kinch chạm chán Phó Nam Bang (212,197) đối thoại.

- Sau đó mang lại Thuý Yên Môn (Đại Lý -> Thúy Yên Môn ) gặp Lệ Thu Thuỷ (43,84).

- Tiếp đó đến Kinch Hoàng Động (Thành Đô -> Kiếm Các Tây Nam -> Kinc Hoàng Động) giết mổ Từ Tự Lực (181,214).

- Sau khi phá hủy Từ Tự Lực quay về Thuý Yên Môn gặp Lệ Thu Thuỷ.

Cấp 50:

- Đến Biện Kinch chạm mặt Phó Nam Bang (212,197) đối thoại.

- Sau kia mang đến Thiên Vương Bang (Tương Dương -> Ba Lăng Huyện -> Bến tàu -> gặp gỡ Thuyền phu -> đi mang lại Thiên Vương Đảo) gặp Độc Điếu Tẩu (205,199).

- Đến Mê cung Động Đình Hồ (bên trên Thiên Vương Đảo luôn) tiến công Độc Tiếu Tẩu (199,206).

- Sau khi vượt qua Độc Tiếu Tẩu quay về chạm mặt Phó Nam Băng ngừng trọng trách.

Cấp 60:

- Đến Biện Kinc gặp gỡ Phó Nam Bang (212,197) hội thoại.

- Sau kia mang đến Thiếu Lâm Tự (Biện Kinh -> Thiếu Lâm Tự) gặp Đại sư Không Tịch (221/177).

- Tiếp mang đến ra đi cổng sau Thiếu Lâm Tự, nhập tọa độ 218/166 vượt mặt Không Tịch Đại Sư.

- Đánh bại Không Tịch Đại Sư trở lại chạm mặt Phó Nam Băng.

- Về gặp Long Ngũ (sinh sống những làng ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta mong muốn làm trách nhiệm cấp đôi mươi -> Hoàn thành trọng trách.

CHUỖI NHIỆM VỤ - TÀ PHÁI LONG KHÍ CHI HOA :

Điều Kiện:

- Đạt cấp cho trăng tròn.

Cấp 20:

- Long Ngũ bảo chúng ta mang đến Chu Tiên Trấn (Biện Kinh -> Chu Tiên Trấn ) gặp mặt Vân Nhi (215,198) đối thoại.

- Sau đó đi mang lại Lâm An gặp mặt Thái Công Công (203,200) mang Thiên Hương Ngọc chỉ cao.

- Thái chậu thổ nhờ các bạn đi tiến công Tiểu Kỳ Nhi (226,205) sống Phục Ngưu Sơn Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn).

- Sau khi đem được Kyên ổn Phật quay về gặp gỡ Thái Công Công.

- Tiếp mang lại về gặp Vân Nhi, chấm dứt nhiệm vụ.

Cấp 30:

- Đến Dương Châu gặp Tiêu sư (199,194) đối thoại.

- Sau đó đi cho Thanh Thành Sơn (Thủ Đô -> Thanh khô Thành Sơn) đánh Hạ Hầu Phục trên (338,246).

- Đánh bại Hạ Hầu Phục trở lại gặp gỡ Vân Nhi trên Chu Tiên Trấn.

- Sau đó mang theo 1 vạn lượng bạc đên gặp Phó Lôi Tlỗi (199,203) sống Long Tuyền Thôn.

- Lên đường mang lại Ngũ Độc Giáo (Lâm An -> Long Tuyền Thôn -> Ngũ Độc Giáo) gặp mặt Mặc Thù Hương Chủ (186/195) trong Mặc Thù Trại.

- Quay về Long Tuyền Thôn chạm mặt lại Phó Lôi Thư.

Cấp 40:

- Đến Võ Đang (Tương Dương -> Võ Đang Phái) -> đến Phụ Mẫu Điện bạn gặp gỡ Đào Thạch Môn (203/194).

- Sau kia cho Thục Cương Sơn (Dương Châu -> Thục Cương Sơn) hủy hoại Võ Lâm bại hoại Tiếu Vô Thường (243,200).

- Sau lúc vượt mặt Tiếu Vô Thường rước được địa đồ gia dụng quay trở về Võ Đang giao mang đến Đào Thạc Môn.

- Tiếp mang lại về gặp Phó Lôi Thỏng.

- Sau kia đi cho Biện Kinh gặp mặt Nlỗi Ngọc (210,196).

Cấp 50:

- Đến Biện Kinch chạm mặt Như Ngọc (210,196).

- Sau đó đến chạm chán Trần Tam Bảo (219,187) tại Biện Kinc.

- Tiếp đó đi Nhạn Đăng Sơn (Lân An -> Long Tuyền Thôn -> Nhạn Đãng Sơn) hủy diệt đạo tặc Lục Phi (74,191).

- Sau khi khử đạo tặc Lục Phi trở lại gặp gỡ Trần Tam Bảo ở Biện Kinch (219,187).

- Đi vào Thiết Tháp Biện Kinc tầng 3 tiến công tướng Kim Đồ Đan (211,189).

- Sau đó đến Thiên Nhẫn Giáo (Biện Kinh -> Thiên Nhẫn Giáo ->Tầng thứ hai trái xuất xắc bắt buộc phần đông được ->Tầng máy 3 ) -> lên Thiên Nhẫn Giáo tầng 3 gặp mặt Đoan Mộc Duệ (225,199).

- Tiếp dến đi Long Môn Trấn (Phượng Tường -> Long Môn Trấn) chạm chán Đoan Mộc Thanh hao (251 280).

Cấp 60:

- Về Long Môn Trấn gặp mặt Đoan Mộc Thanh khô (251,280) đối thoại.

- Đi lên Linch Cốc Động ( Dương Châu -> Thục Cương Sơn -> Linch Cốc Động ) tấn công Anh hùng chống Klặng Liêu Định (193,196).

- Sau Khi đánh bại Anh hùng phòng Kyên ổn Liêu Định trở về Long Môn trấn gặp mặt Đoan Mộc Tkhô nóng..

- Về chạm chán Long Ngũ (ngơi nghỉ các làng ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta hy vọng làm cho trách nhiệm cấp cho đôi mươi -> Hoàn thành trọng trách.

See more: Pew Pew Simulator Codes 2021, (New) Pew Pew Simulator Codes

Các vướng mắc tương quan cho hanggiasoc.vn hanggiasoc.vnVn, quý nhân sĩ vui tươi gửi báo cáo về trang Fan Page hay liên hệ trực tiếp nối hotline 1900988961 để cảm nhận sự cung cấp rất tốt.

See more: 5 Cách Tắt Màn Hình Máy Tính Khi Không Sử Dụng, Cách Nhanh Nhất Để Tắt Màn Hình Trên Windows

*

PHẦN THƯỞNG:

Nhận 1 Một trong những phần thưởng sau

- Đồ Kyên ổn Phong (khóa vĩnh viễn).

- Đồ Thiên Hoàng (khóa vĩnh viễn).

- Tiên Thảo Lộ (khóa vĩnh viễn).

- Thiên Sơn Bảo Lộ (khóa vĩnh viễn).

- Kinh nghiệm.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - CHÍNH PHÁI

Cấp 20-29:

- Nhiệm vụ sản phẩm công nghệ 1: Gặp Ngạo Vân Tông sống Phượng Tường (198,206) -> Đến Thiên Long Tự ( Đại Lý => Điểm Tmùi hương Sơn => Thiên Long Tự ) gặp Si Tăng (167,176) -> Ra kế bên tìm kiếm 5 cuốn Thiên Tàn Địa Kmáu đồ dùng phổ bởi vì Tàng Bảo Khách (156,188); (163,187); (170,191); (183,193) đang nắm giữ. Ra quanh đó Thiên Long Tự đem được đồ dùng phổ trở lại ( Quý khách hàng rất có thể chỉ việc tấn công ở một vị trí cũng có thể rước được đủ 5 cuốn) vạc hiện nay Si Tăng là giả tức thì trở lại chạm chán Ngạo Vân Tông.

- Nhiệm vụ đồ vật 2: Ngạo Vân Tông -> đi Hoa Sơn phái (Hoa Sơn Chình họa kỹ tường -> Hoa Sơn phái) search Tiễn Đầu (155,204) -> trở lại Phượng Tường chạm chán Sầm Hùng (192,201).

- Nhiệm vụ trang bị 3: Đi kiếm tìm Phan Như Long trên Phượng Tường (2đôi mươi,190) -> về Phượng Tường chạm chán Ngạo Vân Tông lĩnh thưởng!

Cấp 30-39:

- Nhiệm vụ thứ 1 : Gặp Ngạo Vân Tông sinh hoạt Phượng Tường (198,206) -> tìm kiếm Hạ Lan Chi (385,324) ở Thủ Đô Hà Nội -> tìm kiếm Ngô Lão Thái ở Giang Tân Thôn (432,387).

- Nhiệm vụ thứ 2 : Quay về chạm mặt Ngạo Vân Tông ở Phượng Tường (198,206) -> Phục Ngưu Sơn Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn) tấn công 50 con Sói Xanh. Sau Lúc tiến công đủ 50 nhỏ -> về gặp mặt Ngạo Vân Tông -> tìm kiếm Cung A Ngưu ngơi nghỉ Tương Dương (193,199).

- Nhiệm vụ vật dụng 3 : Cung A Ngưu -> đi đánh Ác lang (224,196) ngơi nghỉ Phục Ngưu Sơn (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn Đông) -> Quay về chạm mặt Cung A Ngưu-> tra cứu Ngô Lão Thái -> Ngạo Vân Tông, chấm dứt trách nhiệm.

Cấp 40-49:

- Nhiệm vụ lần thứ nhất : Ngạo Vân Tông thử khám phá các bạn đi tmê mẩn gia Lôi Đài ở Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu thử mức độ, các bạn mang lại chạm chán Công Binh Tử làm việc các thành này báo danh demo mức độ ( lập đội với đối phương nữa để vào đấu .

- Nhiệm vụ thứ hai : Sau Lúc win lôi đài trở lại chạm mặt Ngạo Vân Tông -> mang đến Dương Châu chạm mặt Hỗn Hỗn (231,190) -> hãy cho trường đấu tỷ võ (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu ) một lần nữa minh chứng bản lĩnh. Hắn tấn công cược rằng bạn sẽ không thể làm sao kiếm được Du Sương Tân mà lại nếu như tất cả tìm được thì cũng quan trọng vượt qua được hắn.

- Nhiệm vụ đồ vật 3 : Quay về chạm mặt Ngạo Vân Tông, ông cho thấy Du Sương Tân làm việc Thủ Đô Hà Nội (421,304), vượt qua Du Sương Tân trở lại gặp mặt Ngạo Vân Tông phục mệnh.

Cấp 50-59:

- Nhiệm vụ lần thứ nhất : Gặp Hỗn Hỗn -> đi mặt trận Tống Klặng (Sử dụng Tống kim chiêu thỏng sở hữu ở Tiệp Tạp Hóa các thành thị hoặc mang lại Tương Dương -> Chiến trường Tống Kyên ổn hoặc Chu Tiên Trấn -> Chiến ngôi trường Tống kim), vào chiến trường (theo bên Tống) đạt 200 điểm tích luỹ rồi trở lại chạm chán Hỗn Hỗn.

- Nhiệm vụ thứ 2 : Hỗn Hỗn hỏi chúng ta một trong những câu hỏi về mặt trận Tống Kyên ổn. quý khách vấn đáp đúng đắn -> nhấp vào Hỗn lếu láo 1 lần nữa để dấn thưởng.

- Nhiệm vụ trang bị 3 : Đến Lâm An hủy diệt thần túng bấn trinh sát Tề Tức Phong (208,160) -> quay về chạm mặt Ngạo Vân Tông .Hoàn thành nhiệm vụ.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - TRUNG LẬPhường.

Cấp 20-29:

- Nhiệm vụ thứ 1 : Đến Lâm An gặp mặt Liễu Nam Vân (171,190)-> đến Dương Châu gặp Giang Nhất Tiêu (204,192) -> mang lại Tần Lăng (Pmùi hương Tường -> Tần Lăng) tấn công 50 con nhím.

- Nhiệm vụ thứ 2 : Giang Nhất Tiêu lại bảo chúng ta đến gặp gỡ Lạc Thanh hao Thu sống Dương Châu (211,195) -> đi kiếm Bảo kê làm việc sòng bạc Dương Châu (218,197). Hắn nói nếu như hạ được bang công ty Lộ Trường Thiên (250,179) nghỉ ngơi ngoài thành phố Dương Châu vẫn xoá nợ mang đến Lạc Tkhô giòn Thu. Đánh bại Lộ Trường Thiên trở lại gặp mặt bảo kê xoá nợ cho Lạc Tkhô hanh Thu.

- Nhiệm vụ lắp thêm 3 : Quay về chạm mặt Lạc Thanh hao Thu, Lạc Tkhô giòn Thu cho thấy bảo tìm hiện giờ đang bị những nhân thứ võ lâm ttinh quái giành sinh hoạt ngoại thành, hãy đi đem bảo kiếm về. Quý khách hàng ra ngoại thành Dương Châu đến toạ độ (173/212) tiến công nhân đồ gia dụng võ lâm. Quay về đưa bảo tìm mang đến Lạc Tkhô hanh Thu, bảo kiếm này là giả nhưng lại các bạn đã xong nhiệm vụ.

Cấp 30-39:

- Nhiệm vụ lần đầu : Gặp Liễu Nam Vân -> cho Phượng Tường chạm mặt công ty tiêu viên Song Ưng (193,199) -> mang đến gặp A Ngưu ( 196,203) ở Phượng Tường xong trọng trách.

- Nhiệm vụ thứ hai : Tại Thủ Đô gặp mặt Hạ Lão Bản (376,316) -> Thục Cương đánh (Dương Châu -> Thục Cương Sơn) đánh 50 bé khỉ xám .Sau Lúc rước đầy đủ óc khỉ, các bạn quay về gặp gỡ Hạ Lão xong nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ đồ vật 3 : Lên Côn Lôn Phái (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái) tấn công 3 người mẹ Hà Đạo : Bích Ngọc (234,212), Nlỗi Yên (234,214), Tằng Mộng (236, 212). Sau khi chiến thắng đàn chúng quay về chỗ Hà Lão Bản -> tới chạm chán Liễu Nam Vân xong nhiệm vụ.

Cấp 40-49:

- Nhiệm vụ đầu tiên : Liễu Nam Vân đề nghị các bạn đi thử mức độ sống lôi đài (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu) nhằm minh chứng bản lĩnh. (quý khách cho những thành này cùng với 1 fan nghịch khác PT, nhà PT gặp Công Binh Tử nhằm xin tsay đắm gia lôi đài).

- Nhiệm vụ thứ 2 : Sau khi thành công quay về chạm mặt Liễu Nam Vân -> đi đánh Lôi đài một đợt nữa.

- Nhiệm vụ sản phẩm 3 : Gặp Liễu Nam Vân -> đến Thủ Đô Hà Nội chinh phục Du Sương Tân (421,304) -> trở lại Lâm An tìm Liễu Nam Vân phục mệnh.

Cấp 50-59:

- Nhiệm vụ thứ nhất : Liễu Nam Vân đề xuất chúng ta tđam mê gia Tống Klặng (Sử dụng Tống kyên ổn chiêu thư cài ở Tiệp Tạp Hóa những thị trấn hoặc đến Tương Dương -> Chiến ngôi trường Tống Kyên ổn hoặc Chu Tiên Trấn -> Chiến trường Tống kim) tấn công mang 200 điểm tích luỹ (Đây là trách nhiệm trung lập bắt buộc bạn có thể theo hoặc Tống hoặc Kim).

- Nhiệm vụ thứ 2 : Sau khi thành công xuất sắc ở mặt trận quay về gặp mặt Liễu Nam Vân, ông ấy đã hỏi chúng ta 12 thắc mắc về chiến trường Tống Kyên ổn.

- Nhiệm vụ lắp thêm 3 : Gặp Liễu Nam Vân cho biết thêm Long Truy Vũ-> đến Đại Lý tra cứu Long Truy Vũ (216,185) trả thù, sau khi thắng lợi quay về kiếm tìm Liễu Nam Vân phục mệnh.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - TÀ PHÁI:

Cấp 20-29:

- Nhiệm vụ lần đầu : Vân Nhi bảo các bạn mang đến Hà Lạc tiêu cục – Biện Kinc gặp gỡ Thác Bạt Hoài Xulặng (209,190) nhằm học hỏi. Hoài Xuyên ổn nhờ chúng ta mang đến Đường Môn (Thành Đô -> Đường môn) bắt 50 nhỏ Hắc Diệp Hầu, sau khi bắt đủ 50 con quay về gặp Hoài Xuyên ổn hoàn thành trách nhiệm .

- Nhiệm vụ thứ 2 : Hoài Xulặng từng trải chúng ta đi tìm Trâu Trường Cửu sinh hoạt Thủ Đô (392,318).

- Nhiệm vụ thiết bị 3 : Đến Thẩm Phong ở Dương Châu (210,192), ở chỗ này các bạn phạt hiện tại Thđộ ẩm Phong là 1 binh sỹ Tống triều giả dạng, tức thì nhanh chóng một trận kịch chiến diễn ra (nếu bị Thẩm Phong giết thịt thì có thể kiếm tìm trên Dương Châu (224/212) nhằm tiếp tục), đánh bại hắn rồi quay về chạm mặt Thác BạcHoài Xulặng nghỉ ngơi Biện Kinc đưa thông tin, hoàn thành trọng trách.

Cấp 30-39:

- Nhiệm vụ lần đầu tiên : Đến kiếm tìm Thác Bạt Hoài Xulặng, ông ta dựa vào chúng ta mang đến Vũ Di Sơn (Lâm An -> Long tuyền làng -> Ngũ độc giáo -> Vũ Di Sơn) giết 50 nhỏ Sói tiến thưởng, sau khi thịt được 50 nhỏ sói đá quý về chạm chán Hoài Xuim.

- Nhiêm vụ thứ hai : Hoài Xuyên bảo chúng ta đên khu vực Lưu Uẩn Cổ (201,199) ở Tương Dương -> trở lại Thác Bạc Tình Hoài Xuyên ổn.

- Nhiệm vụ thiết bị 3 : Hoài Xulặng bảo chúng ta đên nơi Tuý Hán sống Lâm An (211,189) -> ra phía bên ngoài thành đánh Thi Nghi Sinch hiện nay sinh sống Lâm An (211,211). Bắt được Thi Nghi Sinch trở lại gặp gỡ Hoài Xuyên ổn phục mệnh cùng thừa nhận phần ttận hưởng hoàng kyên <áo phục hồi> điểm tay nghề sau đó thủ thỉ tiếp cùng với Thác Bạt Hoài Xulặng nhằm nhấn nhẫn hoàng kim.

Cấp 40-49:

- Nhiệm vụ đầu tiên : Thác Bội nghĩa Hoài Xuyên ổn bảo bạn mang lại nơi Lưu Uẩn Cổ ( 201/199) sống Tương Dương điều tra thực hư -> tyêu thích gia Lôi đài ở Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu.

- Nhiệm vụ thứ 2 : Quay về chạm chán Uẩn Cổ -> gặp mặt Hoài Xuyên -> tiến công win lôi đài 1 lần nữa.

- Nhiệm vụ sản phẩm 3 : Về chạm chán Thác Bạt Hoài Xuim -> cho Tương Dương hạ ngay cạnh Nguyễn Minc Viễn (222,200). Kết liễu Nguyễn Minh Viễn quay về chạm chán Hoài Xuim kết thúc trách nhiệm.

Cấp 50-59:

- Nhiệm vụ lần thứ nhất : Quý khách hàng thấy bản thân chưa lập được không ít chiến công yêu cầu mong tđắm say gia Chiến ngôi trường Tống Klặng rước 200 điểm tích luỹ. ( Bạn theo Kim).

- Nhiệm vụ thứ 2 : Sau Khi trường đoản cú mặt trận trở lại Thac Bac -> đến Thác Bạc Hoài Xuim vấn đáp câu hỏi !.

- Nhiệm vụ vật dụng 3 : Đến Tương Dương giết hại Sử Thịnh Doãn (169,219) -> quay về chạm mặt Hoài Xuyên ổn lĩnh thưởng, hoàn thành nhiệm vụ ..

Các vướng mắc liên quan cho hanggiasoc.vn hanggiasoc.vnVn, quý thân sĩ vui miệng gửi báo cáo về trang Fan Page xuất xắc contact trực tiếp nối đường dây nóng 1900988961 nhằm cảm nhận sự hỗ trợ tốt nhất.