Ở mặt thoáng của một chất lỏng

-

Ở phương diện thoáng của một hóa học lỏng bao gồm hai nguồn kết hợp $A$ cùng $B$ giải pháp nhau $20(cm)$ xấp xỉ theo phương trực tiếp đứng cùng với phương trình (u_A = 2.cos(40pi t)(mm)) cùng (u_B = 2.cos(40pi t + pi )(mm)). Biết vận tốc truyền sóng bên trên mặt chất lỏng là $30(cm/s)$. Xét hình vuông vắn $ABCD$ ở trong mặt hóa học lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực lớn trên đoạn $BD$ là :


Bạn đang xem: Ở mặt thoáng của một chất lỏng

+ Áp dụng biểu thức khẳng định bước sóng: (lambda = vT)

+ Áp dụng đk dao động cực to của 2 nguồn ngược pha: (d_2 - d_1 = (2k + 1)dfraclambda 2)


*

(BD = sqrt AD^2 + AB^2 = 20sqrt 2 (cm))

Với (omega = 40pi (rad/s) Rightarrow T = dfrac2pi omega = dfrac2pi 40pi = 0,05(s))

Vậy :

(lambda = v.T = 30.0,05 = 1,5cm)

Tìm số điểm giao động với biên độ cực lớn trên đoạn $DB$ chứ không hẳn $DC$.

Nghĩa là điểm $C$ hôm nay đóng vai trò là vấn đề $B$.

Do hai nguồn xê dịch ngược pha đề xuất số cực đại trên đoạn $BD$ thoã mãn :

(left{ eginarrayld_2 - d_1 = (2k + 1)dfraclambda 2\AD - BD ( - 11,04 c
Bài tập xác định cực lớn - rất tiểu giao bôi sóng Luyện Ngay

*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Nên Mua Máy Hút Sữa Medela Loại Nào, : Pump, Freestlyle Hay Swing*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát