Thoát tài khoản youtube

-

✅ thứ tính

Bạn hoàn toàn có thể đăng nhập để truy vấn vào những đăng ký, list phát, clip tải lên, video clip đã mua, lịch sử hào hùng và những mục không giống nữa. Hãy mày mò cách tạo tài khoản Google. 

Đăng nhập

truy cập vào youtube.com. Ở góc trên cùng, nhấp vào Đăng nhập.

Bạn đang xem: Thoát tài khoản youtube

Đăng xuất

truy vấn vào youtube.com. Ở góc trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Kênh > Đăng xuất.
The YouTube phầm mềm requires a Google trương mục for sign in. If you’re unable khổng lồ sign into your account, visit our accounts troubleshooting guide. 

✅ Android

Bạn rất có thể đăng nhập để truy vấn vào những đăng ký, list phát, đoạn phim tải lên, video clip đã mua, lịch sử hào hùng và nhiều mục không giống nữa. Hãy khám phá cách tạo thông tin tài khoản Google. 

Đăng nhập

thừa nhận vào biểu tượng Tài khoản . Dấn vào Đăng nhập. Chọn thông tin tài khoản hiện gồm hoặc nhấp vào Thêm tài khoản để thêm thông tin tài khoản mới mang đến thiết bị của bạn.

Đăng xuất 


Lưu ý: Đăng xuất khỏi ứng dụng YouTube trên game android sẽ đăng xuất tài khoản của người tiêu dùng khỏi toàn bộ các ứng dụng của Google trên trang bị đó (như Google Maps và Gmail). Các bạn sẽ cần phải nhập mật khẩu để singin lại. Nếu như không muốn đăng xuất khỏi thứ đó, bạn cũng có thể duyệt qua YouTube nghỉ ngơi trạng thái riêng tứ trong chế độ ẩn danh. 

 

dấn vào hình tượng tài khoản . Bấm vào Chuyển thay đổi tài khoản. Nhấn vào Quản lý tài khoản/Đăng xuất. Bấm vào tài khoản mà bạn có nhu cầu xóa ngoài thiết bị. Nhấn vào Xóa tài khoản.

Xem thêm: Tạo Poll Trên Facebook Siêu Dễ 2021, Cách Tạo Cuộc Thăm Dò Ý Kiến Trên Facebook

 


The YouTube phầm mềm requires a Google trương mục for sign in. If you’re unable to lớn sign into your account, visit our accounts troubleshooting guide. 

 

✅ iPhone và iPad

Bạn hoàn toàn có thể đăng nhập để truy vấn vào những đăng ký, list phát, video clip tải lên, video đã mua, lịch sử dân tộc và nhiều mục khác nữa. Hãy khám phá cách tạo tài khoản Google. 

Đăng nhập

dấn vào hình tượng Tài khoản . Dấn vào Đăng nhập. Chọn thông tin tài khoản hiện bao gồm hoặc nhấn vào Thêm tài khoản để thêm thông tin tài khoản mới mang đến thiết bị của bạn.

Đăng xuất 

nhận vào ảnh tài khoản của bạn . Nhấn vào Chuyển thay đổi tài khoản. Bấm vào Sử dụng YouTube khi đã đăng xuất.

các bạn sẽ nhìn thấy một thông báo ngắn nghỉ ngơi cuối màn hình cho thấy bạn đã đăng xuất ngoài ứng dụng.


The YouTube phầm mềm requires a Google account for sign in. If you’re unable to lớn sign into your account, visit our accounts troubleshooting guide.