Tiền hàn quốc đổi ra tiền việt

-
1 1 Won (KRW) bởi bao nhiêu tiền Việt Nam? Tỷ giá bán đồng Won lúc này (tỉ giá bank VietcomBank)4 100 Won bởi bao nhiêu chi phí Việt?

1 Won (KRW) bởi bao nhiêu tiền Việt Nam? Tỷ giá chỉ đồng Won lúc này (tỉ giá bank VietcomBank)

Mã Tiền

Tên nước ngoài tệMua

tiền mặt

Mua

chuyển khoản

Bán
KRWSOUTH hanggiasoc.vnN WON

14.41

16.01

17.55

USDUS DOLLAR23,70023,730

24,010

Tỷ giá tiền Won (KRW) nước hàn ngày hôm nay – được quy đổi 1 Won hàn quốc (KRW) ra chi phí đồng Việt Nam.

Tỷ giá bán đồng Won nước hàn (ngân hàng bán ra)

Nhiều bạn mới khám phá về đồng xu tiền Won hàn quốc hay hiểu nhầm với đặt thắc mắc lên Google: “1 won bằng bao nhiêu chi phí việt ?”. Thực ra 1 won của hàn quốc rất bé, nó nhỏ bé như 1 vnd vậy phải không tiêu được. Yêu cầu từ giờ các bạn đã đọc bài bác này thì cần hỏi “1000 Won bởi bao nhiêu chi phí Việt Nam” nhé! Tôi sẽ biến đổi tỉ giá rõ ràng theo bank Vietcombank BÁN RA hôm nay như sau:

+ 1 won = 20.12 vnd ( 1 won là nhỏ dại nhất chỉ tất cả dạng tiền xu ( xem phần sau), mà trăng tròn đồng thì vn còn không tiêu được nữa là nước hàn )

+ 1000 won = 20.1200 vnd ( gần đôi mươi ngàn đồng bước đầu tiêu được rồi