Tính năng nhận diện khuôn mặt trên windows 7

Mình thực hiện vật dụng Dell Inspiron 7559 cùng vừa thiết lập để lên Windows 10, gồm tính năng Hello tương đối hay là muốn chia sẻ cho tất cả công ty trên đây