Tính nửa chu vi

-

Trong bài viết dưới đây, shop chúng tôi sẽ chia sẻ lý thuyết nửa chu vi hình chữ nhật và phương pháp tính nửa chu vi hình chữ nhật kèm theo bài tập tất cả lời giải chi tiết từ A – Z để chúng ta cùng xem thêm nhé


Nửa chu vi hình chữ nhật là gì?

Nửa chu vi hình chữ nhật là một trong nửa độ lâu năm đường bao quanh hình chữ nhật, bởi tổng chiều dài cùng chiều rộng của hình chữ nhật.

Bạn đang xem: Tính nửa chu vi

*


Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật

Nửa chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình chữ nhật phân chia 2 hoặc bằng chiều dài cộng với chiều rộng.

P = C/2 = a +b 

Trong đó:

P: là nửa chu vi hình chữ nhậtC: Chu vi hình chữ nhậta: chiều dài hình chữ nhậtb: chiều rộng hình chữ nhật

Bài thói quen nửa chu vi hình chữ nhật

Ví dụ: Một hình chữ nhật gồm nửa chu vi bởi 16cm, chiều dài hơn nữa chiều rộng 4cm. Hỏi diện tích của hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là tổng chiều dài với chiều rộng.

Chiều dài của hình chữ nhật : (16 + 4) : 2 = 10cm

Chiều rộng của hình chữ nhật : 16 – 10 = 6cm

Diện tích hình chữ nhật 10 x 6 = 60 cm

Ví dụ 2: mang đến hình chữ nhật có chiều rộng bằng 6cm với chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính nửa chu vi hình chữ nhật trên.

Lời giải:

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là: 6 x 2 = 12 (cm).

Xem thêm: Đầu Số 024 Là Mã Vùng Nào ? Cách Nhận Biết Nhà Mạng Điện Thoại Bàn

Nửa chu vi hình chữ nhật là:6 + 12 = 18 (cm).

Ví dụ 3:

Tính chu vì và ăn diện tích hình chữ nhật có chiều rộng bằng 15cm, nửa chu vi hình chữ nhật bởi 40cm?

Lời giải:

Chu vi hình chữ nhật: 40 x 2 = 80cm

Chiều dài hình chữ nhật : 40 – 15 = 25cm

Diện tích hình chữ nhật: 15 x 25 = 375cm2

Ví dụ 4:

Tính nửa chu vi hình chữ nhật. Biết diện tích s hình chữ nhật là 400cm2 với chiều nhiều năm hình chữ nhật là 25cm.

Lời giải:

Chiều rộng của hình chữ nhật là 400 / 25 = 8 (cm).

Nửa chu vi hình chữ nhật là 25 + 8 = 33 (cm).

Ví dụ 5: Một hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Tăng chiều dài với chiều rộng lớn lên 2m thì diện tích tăng thêm 436m2. Tính nửa chu vi ban sơ của hình chữ nhật đó.

Lời giải

Gọi chiều dài, chiều rộng, diện tích ban đầu và diện tích sau khi tăng lên của hình chữ nhật là d, r, S, S’

Vì lúc tăng chiều dài và chiều rộng lớn lên 2m thì diện tích tạo thêm 436 m2

Nên S’ = S + 436

⇔ (d+ 2).(r + 2) = (d.r) + 436

⇔ dr + 2d + 2r + 4 = (d.r) + 436

⇔ 3r.r + 3.3r +2r + 4 = 3r.r + 436 ( vị chiều dài gấp 3 lần chiều rộng)

⇔ 8r = 432

⇔ r = 54 cm

⇔ d = 3.54 = 162 cm

⇒ Nửa chu vi hình chữ nhật là

54 + 162 = 216 cm

Hy vọng cùng với những kỹ năng mà shop chúng tôi vừa share có thể giúp các bạn nhớ được cách làm tính nửa chu vi hình chữ nhật để áp dụng vào làm bài tập nhé