Xác định trọng tâm của hình bất kỳ

net - Bài viết | XÁC ĐỊNH TRỌNG TÂM CỦA MỘT HÌNH ĐA GIÁC BẤT KỲ
*

Hotline: 024.62511017

024.62511081

Trang chủ Sản phẩm Phần mềm Dành cho công ty trường Phần mượt Hỗ trợ học tập Kho phần mềm Liên hệ Đăng nhập | Đăng ký
*
Tìm kiếm
School
net
Xem bài viết theo các chủ đề hiện nay có
Đăng nhập/Đăng ký
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm tra
*
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi lưu giữ >">
Quên mật khẩu đăng nhập | Đăng cam kết mới
Thành viên tất cả mặt
*
Khách: 3
*
Thành viên: 0
*

Chắc đã từng trong công việc từng ngày, họ sẽ gặp mặt bài xích toán thù sau: “Trong phương diện phẳng, cho một hình nhiều giác bất kể với toạ độ những đỉnh là số thực. Vấn đề đưa ra là xác minh trọng tâm của hình đa giác đó”.

Để làm được Việc kia, sau đây xin tóm tắt lại định hướng đặc trưng hình học của mặt phẳng cắt ngang:

*

2. Trục trung tâm:Mômen tĩnh của một hình đối với một trục làm sao kia bằng ko trục ấy gọi là trục trung chổ chính giữa.

You watching: Xác định trọng tâm của hình bất kỳ

3. Trọng tâm: Giao điểm của nhị trục trung tâm được call là giữa trung tâm mặt phẳng cắt.Trọng tâm là nhất so với một hình phẳng.

4. Quan hệ thân mômen tĩnh của một hình so với một trục cùng khoảng cách từ trọng tâm của hình mang đến trục đó.

a) Giả sử có trục x bất kỳ cùng trục trung trung khu xc (C là giữa trung tâm phương diện cắt) song tuy nhiên cùng với trục x. Ta tất cả y = yc + yo.

Txuất xắc vào bí quyết tư tưởng, ta được:

*

Theo quan niệm số hạng lắp thêm nhì vế nên bằng không, vày đó:

Hay

*

Tương từ ta tính được:

*

bởi vậy là tự các phương pháp bên trên, ta rất có thể tính được mômen tĩnh của một hình trường hợp biết trung tâm hoặc ngược trở lại khẳng định được giữa trung tâm ví như biết mômen tĩnh của hình nhưng không hẳn qua phép tính tích phân.

b) Từ kia ta có phương pháp tính giữa trung tâm hình ghép trường hợp biết trọng tâm của các hình thành phần.

See more: Có Bao Nhiêu Cặp Số Nguyên Mà Tích Của Chúng Bằng 72 ?

*

Nhận xét: Từ công thức này ta rất có thể tính được trọng tâm của một hình đa giác ngẫu nhiên phụ thuộc vào các tam giác yếu tố.

Công thức tính giữa trung tâm G, và mặc tích F của hình tam giác biết toạ độ 3 đỉnh A (xA, yA), B (xB, yB) cùng C (xC, yC).

*

*

Dựa vào dìm xét trên trên đây tôi xin trình làng chương trình tính trung tâm của một hình nhiều giác lồi ngẫu nhiên.

Dữ liệu vào là n (n > 2) điểm (trong mặt phẳng Oxy) – toạ độ n đỉnh liên tiếp nhau của đa giác lồi. Ta phân tách đa giác lồi này thành n-2 tam giác với 3 đỉnh của tam giác lần lượt là đỉnh lần đầu tiên, đỉnh đồ vật i và đỉnh đồ vật

*

Từ trên đây ta có thể gây ra lịch trình, sau đấy là toàn văn uống chương thơm trình:

$A+,B-,D+,E+,F-,G-,I+,L+,N-,O-,P-,Q-,R-,S+,T-,V+,X+,Y+

$M 16384,0,655360

Program Xac_dinh_trong_tam ;

Const

Maxn = 1000 ;

FileInp = "TTAM.INP" ;

FileOut = "TTAM.Out" ;

tp = 2 ; So chu so thap phan can

Type

Toavày = Record

x, y : Real ;

End ;

Mang = Array <1.. Maxn> of Toabởi vì ;

Var

A : Mang ;

XG, YG : Real ;

tongx, tongy, tong : Real ;

N : Integer ;

Procedure Docfile ;

Var

f : Text ;

i : Integer ;

Begin

Assign (f, FileInp) ;

$I-

Remix (f) ;

$I+

If IOResult 0 then Halt ;

Readln (f, N) ;

FillChar (A, Sizeof (A), 0) ;

For i := 1 khổng lồ N do

Readln (f, A .x, A .y) ;

Cthua trận (f) ;

tongx := 0 ;

tongy := 0 ;

tong := 0 ;

End ;

Function XAG (AA, BB, CC : Toado) : Real ;

Begin

XAG := (AA.x + BB.x + CC.x) / 3 ;

End ;

Function YAG (AA, BB, CC : Toado) : Real ;

Begin

YAG := (AA.y + BB.y + CC.y) / 3 ;

End ;

Function SA (AA, BB, CC : Toado) : Real ;

Var

tam : Real ;

Begin

tam := (AA.x - BB.x) * (AA.y + BB.y) +

(BB.x - CC.x) * (BB.y + CC.y) +

(CC.x - AA.x) * (CC.y + AA.y) ;

SA := Abs (tam) / 2 ;

End ;

Procedure Xuly ;

Var

i : Integer ;

tamx, tamy, tamS : Real ;

Begin

For i := 2 to lớn n - 1 do

Begin

tamx := XAG (A <1>, A , A ) ;

tamy := YAG (A <1>, A , A ) ;

tamS := SA (A <1>, A , A ) ;

tongx := tongx + tamx * tamS ;

tongy := tongy + tamy * tamS ;

tong := tong + tamS ;

End ;

XG := tongx / tong ;

YG := tongy / tong ;

End ;

Procedure Ghifile ;

Var

f : Text ;

Begin

Assign (f, FileOut) ;

Rewrite (f) ;

Writeln (f, XG : 0 : tp, #32, YG : 0 : tp) ;

Cchiến bại (f) ;

End ;

Begin

Doctệp tin ;

Xuly ;

Ghitệp tin ;

End.

File vào TTAM.INP

4

0 0

4 0

4 4

0 4

File ra TTAM.OUT

2.00 2.00

Bạn phát âm có thể đọc thêm để xác định được trung tâm của một hình bất kỳ (gồm cả phần kmáu bên trong) đồng thời có thể khẳng định thêm các đặc trưng hình học tập khác như mô men tiệm tính Jx, Jy, Jxy, bán kính quán tính ix, iy… Rất muốn sự quan tâm và hội đàm của quý độc giả.

Tài liệu tmê man khảo:

1. Sức bền vật liệu – Vũ Đình Lai (Chủ biên), Nguyễn Xuân Lựu, Bùi Đình Nghi – Nhà xuất bạn dạng giao thông vận tải vận tải đường bộ Hà Nội 1997.

See more: Các Loại Máy Bơm Nước Gia Đình Dân Dụng Giá Rẻ, Bền Nhất, Phân Loại Máy Bơm Nước Gia Đình

2. Sức bền vật tư –Nguyễn Y Tô (Chủ biên) – Nhà xuất bản kỹ thuật kỹ thuật Hà Nội Thủ Đô 1996.

yahoo.com

School
*
*
*
Những bài viết khác:


net 15 nămHọc giờ đồng hồ Việttoàn quốc - 4000 năm định kỳ sửGeoMath: Giải pháp cung ứng học tập dạy môn Toán trong ngôi trường phổ thôngPhần mượt cho emHoàng Sa - Trường SaMỗi ngày một trong những phần mềmCùng họcLập trình Scratch
*